Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Ứng dụng CNTT (MS Excel) trong việc chấm điểm thi đua theo Bảng tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua của các VKSND cấp tỉnh

 

File Excel sẽ mô tả tất các các tiêu chí thi đua có trong Bộ tiêu chí thi đua của VKSND tối cao. Tại các dòng sẽ tương ứng với các tiêu chí thi đua. Tại ô “Số liệu” sẽ tiếp nhận dữ liệu người dùng nhập vào và sẽ thiết lập các hàm sễ gàn buộc số liệu, tính toán và cho hiển thị kết quả trong các ô: “Kết quả thực hiện”, “Đánh giá”, “Điểm tự chấm”

Sau khi người dùng nhập tất cả dữ liệu của các phần: Phần A: Chỉ tiêu công tác chuyên môn; Phần B: Công tác khác; Phần C: Điểm thưởng; Phần D: Điểm trừ. Phần mềm sẽ tính toán hiển thị  kết quả điểm của từng phần, và tổng số điểm mà đơn vị đạt được. Ngoài ra ứng dụng cũng kiểm tra xem đơn vị có thuộc trường hợp không được xét thi đua hay không và hiển thị kết quả cho người dùng biết.

Tải về

 

 

 

 


Tin liên quan

» Hướng dẫn bật tính năng tự động nhận cuộc gọi trên ứng dụng Vmeet
» Tấn công từ chối dịch vụ tại Việt Nam và giải pháp phòng chống
» Một số phương pháp đơn giản giúp người dùng bảo mật dữ liệu
» Kinh nghiệm xây dựng một số phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của VKSND thành phố Hải Phòng
» Hướng dẫn kiểm tra hạn mức sử dụng mail nội bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng