Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Đoàn Thanh Tra Viện tỉnh thanh tra hành chính tại VKSND huyện Thạnh Trị

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-VKS-TTr ngày 25/6/2018 của VKSND tỉnh Sóc Trăng, ngày 13/07/2018, Đoàn Thanh Tra Viện tỉnh thanh tra hành chính tại VKSND huyện Thạnh Trị. Đoàn do đồng chí Vũ Phương Liên, Chánh Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm Trưởng đoàn;  Thành viên đoàn có đồng chí Thạch Minh Mẫn – Phó Chánh văn phòng; đồng chí Tô Hoàng Ơn – Phó Chánh Thanh Tra; Đồng chí Dương Thúy Hằng – Kế toán trưởng;  Đ/c Lê Văn Viễn – Chuyên viên Phòng TCCB; Đồng chí Trần Minh Luân – KTV Phòng Thanh Tra;

Nội dung thanh tra là về hoạt động công vụ, nội vụ, thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, người lao động.

Đoàn Thanh Tra hành chính làm việc tại VKSND huyện Thạnh Trị

Đồng chí Trần Minh Tiên đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về hoạt động công vụ, nội vụ, thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, người lao động theo yêu cầu của đoàn Thanh Tra.

Sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo cũng như các ý kiến của tập thể. Đoàn Thanh Tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, các quy chế về hoạt động công vụ, nội vụ, thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, người lao động tại đơn vị.

Đ/c Vũ Phương Liên –Chánh Thanh Tra Viện KSND tỉnh phát biểu

Qua một buổi làm việc, Đoàn thanh tra đã kết luận: Lãnh đạo đơn vị đã có quan tâm thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại đơn vị, có ban hành Quy chế dân chủ và các quy chế phối hợp với các ban ngành, như Quy chế phối hợp với UBMT Tổ quốc; Ban pháp chế HĐND huyện; Lãnh đạo đơn vị cũng đã thực hiện tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đánh giá các mặt công tác như thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại..; Thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật và quy định của Ngành về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện các quy định về công khai tài chính; Đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế về quản lý tài sản công, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm để toàn thể cán bộ, công chức và người lao động bám sát thực hiện công khai minh bạch việc sử dụng và quản lý Ngân sách có hiệu quả và tiết kiệm theo đúng chủ trương chính sách Luật Ngân Sách Nhà nước qui định.....Tuy nhiên qua thanh tra thì Đoàn cũng phát hiện một số hạn chế mà đơn vị cần khắc phục như: Sổ ghi biên bản họp của đơn vị còn thiếu ghi nhận giờ bắt đầu và giờ kết thúc cuộc họp, nội dung cuộc họp cần ghi rõ lãnh đạo đã chỉ đạo, triển khai,quán triệt văn bản nào vào sổ họp; Đối với hồ sơ thi đua khen thưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và hồ sơ phân loại cán bộ công chức thì còn thiếu hồ sơ lưu bổ nhiệm Kiểm tra viên trong năm 2017 và phiếu phân loại CBCC gửi lên Phòng TCCB nhưng phải có lưu lại; Trong hồ sơ Hội nghị cán bộ công chức còn thiếu báo cáo tài chính của Viện trưởng trước kỳ họp.....

Đồng chí Trần Minh Tiên – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của đoàn Thanh Tra, đồng thời với vai trò là lãnh đạo đơn vị đồng chí Tiên hứa sẽ tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và có biện pháp khắc phục những hạn chế mà đoàn Thanh Tra đã đóng góp.

 

Huỳnh Hồng Diễm – Viện KSND huyện Thạnh Trị


Tin liên quan

» VKSND huyện Cù Lao Dung kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
» VKSND huyện Mỹ Tú tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự
» VKSND huyện Châu Thành: công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự
» VKSND huyện Mỹ Xuyên: công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm tra viên và điều động công chức
» VKSND thị xã Ngã Năm tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự