Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Hướng dẫn kiểm tra hạn mức sử dụng mail nội bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ngày 09/05/2019 Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã thiết lập hạn mức sử dụng mail nội bộ như sau:

  • Dung lượng lưu trữ tối đa: 500 (MB).
  • Số lượng thư tối đa: 1000.

Nếu tài khoản sử dụng hết hạn mức, nghĩa là sử dụng hết 500 MB dung lượng lưu trữ hoặc gửi và nhận 1000 thư thì tài khoản đó sẽ không thể nhận hoặc gửi thư được.

Do vậy người dùng phải thường xuyên kiểm tra hạn mức sử dụng như sau:

Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống mail nội bộ tại giao diện hộp thư đến sẽ hiển thị thông số như sau:

Với thông số “Chỉ tiêu 56% 280/500MB” nghĩa là người dùng đã sử dụng được 280 MB trên 500 MB được cấp. Chiếm 56% hạn mức cho phép sử dụng. Thông số “Tin nhắn: 23% 234/1000” nghĩa là tổng số thư là 234 thư (bao gồm thư đã gửi, thư nháp, thư đã nhận và thư đã xóa còn trong thùng rác) trên 1000 thư. Và tổng số thư đã chiếm 23%.

Khi người dùng sử dụng đến 75% hạn mức. Hệ thống sẽ tự động gửi thư nhắc nhỡ như sau:

 

Lúc này người sử dựng nên thực hiện việc xóa mail để việc tiếp nhận và gửi mail không bị gián đoạn.

                                                     Tăng Bình Tánh

Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

                                                                                          


Tin liên quan

» Hướng dẫn bật tính năng tự động nhận cuộc gọi trên ứng dụng Vmeet
» Tấn công từ chối dịch vụ tại Việt Nam và giải pháp phòng chống
» Một số phương pháp đơn giản giúp người dùng bảo mật dữ liệu
» Kinh nghiệm xây dựng một số phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của VKSND thành phố Hải Phòng
» Ứng dụng CNTT (MS Excel) trong việc chấm điểm thi đua theo Bảng tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua của các VKSND cấp tỉnh