Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện KSND thị xã Ngã Năm trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã

Nhằm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong việc thực hiện các bản án, quyết định của Tòa án, góp phần đảm bảo lợi ích của Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn. Trong các ngày từ 18/06/2018 đến ngày 27/6/2018, Viện KSND thị xã Ngã Năm đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cơ quan thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thân Mến - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và cùng các kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Toàn cảnh buổi trực tiếp kiểm sát

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy công tác thi hành án dân sự của Chi cục thi hành án dân sự (THADS) thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng có những ưu điểm nổi bật như sau: Chi cục đã chấp hành đúng các quy định theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP, ngày 01/02/2016 của Tư pháp về lập, quản lý, sử dụng đầy đủ các loại sổ sách nghiệp vụ thi hành án dân sự và được ghi chép đầy đủ, gọn gàng, ngăn nắp; việc thụ lý, ra quyết định và thông báo về thi hành án đảm bảo đúng pháp luật; việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án được kịp thời, đúng quy định; việc thu, quản lý và thanh toán tiền thi hành án đảm bảo đúng quy định; việc giao nhận bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản đảm bảo thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).
Tuy nhiên, qua kiểm tra, xem xét các loại hồ sơ, sổ sách cũng như các hoạt động chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự Đoàn kiểm sát nhận thấy, Chi cục THADS thị xã Ngã Năm còn một số thiếu sót, vi phạm cần khắc phục như: ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của đương sự nhưng đơn yêu cầu thi hành án không có nội dung yêu cầu chỉ có dấu lăn tay của đương sự (01 hồ sơ); Ra quyết định thi hành án chủ động trễ hạn luật định, vi phạm Điều 36 Luật THADS; có trường hợp Chi cục không ra quyết định thu phí của người được thi hành án thuộc diện phải thu phí thi hành án theo quy định tại Thông tư số: 216/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016; một số hồ sơ cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất Chấp hành viên không có công văn đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về tài sản kê biên, vi phạm Điều 89 Luật THADS; nhiều vụ việc xác minh điều kiện thi hành án nhưng Chấp hành viên không tham gia xác minh mà giao cho Thư ký thực hiện vi phạm Điều 44 Luật THADS; Việc chậm tổ chức thi hành vẫn còn nhiều vụ việc đối với hồ sơ đang thi hành …

Trong quá trình kiểm sát Đoàn kiểm sát đã lập phiếu kiểm sát ghi nhận lại những vi phạm, hạn chế còn tồn tại của Chi cục THADS và tập hợp ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Chi cục THADS sớm có khắc phục những vi phạm thiếu xót để công tác thi hành án dân sự ở địa phương đi vào nề nếp đúng theo quy định.

đồng chí Nguyễn Thị Riêng - Chi cục Phó Chi cục THADS Ngã Năm phát biểu tiếp thu kết luận

Thay mặt lãnh đạo đồng chí Nguyễn Thị Riêng - Chi cục Phó Chi cục THADS Ngã Năm phát biểu tiếp thu kết luận của VKSND thị xã Ngã Năm, đồng thời nêu ra các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục, bảo đảm công tác THADS của đơn vị trong thời gian tới thực hiện đúng quy định của pháp luật.

                                                                                                   Lê Ngọc Niềm


Tin liên quan

» VKSND huyện Cù Lao Dung kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
» VKSND huyện Mỹ Tú tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự
» VKSND huyện Châu Thành: công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự
» VKSND huyện Mỹ Xuyên: công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm tra viên và điều động công chức
» VKSND thị xã Ngã Năm tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự