Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “thi đua ái quốc” trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", 70 năm nhìn lại, tư tưởng của Người vẫn còn nguyên vẹn giá trị, làm nền tảng để toàn đảng, toàn quân, dân vận dụng, triển khai thực hiện.

Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2018) do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động. Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú đã phát động thi đua trong toàn đơn vị đồng thời triển khai tích cực các hoạt động, biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “thi đua ái quốc” trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức đơn vị nghiên cứu, học tập và vận dụng, đó là:

 - Từng cán bộ, Kiểm sát viên phải có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về giá trị của công cuộc thi đua, kiến tạo đất nước “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất", và thi đua phải vì mục tiêu:

“...Dân tộc độc lập.

Dân quyền tự do.

Dân sinh hạnh phúc...”

 - Bổn phận của người cán bộ, Kiểm sát viên chính là:

“...Làm cho mau

Làm cho tốt

Làm cho nhiều...”

Đảm bảo về tiến độ, thời hạn theo luật định, đảm bảo về chất lượng và hiệu quả, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

- Trong công cuộc thi đua, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải vận dụng phương châm với tinh thần:

“...Vừa kháng chiến

Vừa kiến quốc...”

Cụ thể là, ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên còn phải nổ lực xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng tập thể đoàn kết, nội bộ thống nhất; xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, giúp đở nhau cùng tiến bộ; không ngừng rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Có tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Và mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải luôn luôn “... thi đua tận tụy làm việc phụng sự nhân dân...”, lấy dân làm gốc, lắng nghe ý kiến nhân dân./.

Đồng chí Lâm Thăng Bằng, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú quán triệt nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “thi đua ái quốc” trong cuộc họp lệ Chi bộ tháng 6 năm 2018

 

Lê Hồng Như

VKSND Long Phú


Tin liên quan

» Những chuyển biến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại VKSND huyện Trần Đề
» Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị: Hiệu quả từ học tập làm theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh
» Học tập và làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm
» Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với 5 đức tính cán bộ Kiểm sát nhân dân nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân
» Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và vận dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền