Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin
Viện KSND Thành phố Sóc Trăng tiếp đoàn kiểm sát Viện KSND tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam

Thực hiện Thực hiện theo Kế hoạch số 42/KH-VKS ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc kiểm tra công tác kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam.

Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra hồ sơ

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2018, đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 05 năm 2018, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng đã áp dụng các biện pháp ngặn chặn theo qui định tại Điều 109 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, trong đó áp dụng biện pháp bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đơn vị luôn áp dụng đúng theo qui định tại khoản 1 Điều 110 Bộ luật tố tụng hình sự, các trường hợp bắt người phạm tội quả tang thì đơn vị thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 111 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, các trường hợp người phạm tội bị bắt để tạm giam luôn được áp dụng đúng theo qui định tại Điều 113 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, ngoài ra các trường hợp tạm giam đều đảm bảo theo qui định Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Qua kiểm sát việc áp dụng bắt, tạm giữ, tạm giam thì đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có kết luận sơ bộ, qua đánh giá của đoàn kiểm sát thì việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn tại Viện kiểm sát nhân dân luôn đúng theo qui định của Bộ luật tố tụng hình sự, đối với các trường hợp khi Cơ quan điều tra bắt quả tang người phạm tội nhưng qua làm việc không chứng minh được hành vi phạm tội của các đối tượng này thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định trả tự do cho những người này trong thời gian luật định. Cho nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng không có phát sinh các chuyên đề, cũng như những vi phạm trong công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam.

Để đạt được những kết quả tốt trong thời gian qua Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam theo qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong trường hợp vụ án xảy ra phải áp dụng biện pháp ngăn chặn là bắt, tạm giữ, tạm giam đối với người thực hiện hành vi phạm tội thì đơn vị luôn chủ động cử Kiểm sát viên nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có đảm bảo cho việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam không, khi vụ án không thỏa mãn các điều khiện theo quy định tại các Điều 110; Điều 111; Điều 112; Điều 113; Điều 117 và Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự thì đơn vị sẽ không phê chuẩn các biện pháp này và yêu cầu Cơ quan điều tra trả tự do cho người bị bắt, tạm giữ, tạm giam nhằm đảm bảo quyền tự do của công dân.

 

                                                                                           Trần Thanh Duẩn


Tin liên quan

» VKSND huyện Cù Lao Dung kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
» VKSND huyện Mỹ Tú tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự
» VKSND huyện Châu Thành: công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự
» VKSND huyện Mỹ Xuyên: công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm tra viên và điều động công chức
» VKSND thị xã Ngã Năm tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự