Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Sự phối hợp nhịp nhàng của VKSND với Cục THADS tỉnh Sóc Trăng đã góp phần thống nhất trong việc áp dụng pháp luật

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự. Qua kiểm sát việc Chấp hành viên tổ chức thi hành Bản án số 195/2009/DSPT ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện trong qua trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã có nhiều vi phạm như  không làm việc với người được thi hành án, người có quyền lợi liên quan về phương thức nhận tài sản và thanh toán như thế nào đối với tài sản chung; Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 11 tháng 10 năm 2018 về việc giao tài sản cho người được thi hành án không gửi cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, giao luôn phần tài sản của người có quyền lợi liên quan không đúng quy định; ban hành Thông báo số 1545/TB-CTHADS ngày 12 tháng 11 năm 2018 không đúng về hình thức; Quyết định cưỡng chế giao nhà số 02/QĐ-CTHADS ngày 29 tháng 11 năm 2018 không thông báo cho người có quyền lợi liên quan, cưỡng chế giao nhà không đúng người, không đúng tài sản; không làm đúng nhiệm vụ quyền hạn của Chấp hành viên.

Những vi phạm được phát hiện trên của Chấp hành viên là nghiêm trọng. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhận thấy những vi phạm trên của Chấp hành viên là cần thiết phải ban hành kháng nghị, nên ngày 19 tháng 12 năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kháng nghị yêu cầu Chấp hành viên, Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng thực hiện ngay việc hủy các Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 11 tháng 10 năm 2018; Quyết định cưỡng chế giao nhà số 02/QĐ-CTHADS ngày 29 tháng 11 năm 2018 về cưỡng chế giao nhà; Thông báo số 1545/TB-CTHADS ngày 12 tháng 11 năm 2018 không đúng quy định để tiếp tục tổ chức vụ việc thi hành án lại theo quy định của pháp luật.

Trước khi ban hành Kháng nghị, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng về những vấn đề cần kháng nghị. Đồng thời, sau khi nhận được Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp với Viện kiểm sát để trao đổi những nội dung trong kháng nghị cơ bản là chấp nhận toàn bộ nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát trước khi ban hành văn bản trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật và sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức vụ việc thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

 

Trần Thảo Trân - Phó Trưởng phòng 11

 


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19