Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Chi bộ VKSND huyện Trần Đề tiếp Tổ giám sát - UBKT Huyện ủy về việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí lãnh đạo

Thực hiện Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Trần Đề về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, 2022 đối với các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề. Vừa qua, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề, Chi bộ đã tiếp và làm việc với Tổ giám sát của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Trần Đề, do đồng chí Nguyễn Tùng Dương - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy làm Tổ trưởng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tùng Dương thông qua Quyết định, Kế hoạch và mục đích, yêu cầu, phương pháp tiến hành buổi giám sát. Qua đó đồng chí yêu cầu Ban Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề báo cáo đầy đủ kết quả công tác thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021 và năm 2022 đúng theo yêu cầu đề cương báo cáo.

Tổ kiểm tra - UBKT Huyện ủy làm việc với Chi bộ VKSND huyện

Qua một buổi làm việc Tổ giám sát đã có đánh giá cụ thể: Các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề đã triển khai, thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Luật số 36/2018/QH14, ngày 20/11/2018 của Quốc hội khóa XIV về phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện tốt công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Bên cạnh đó, Tổ giám sát cũng yêu cầu Ban Lãnh đạo đơn vị cần nghiên cứ bổ sung đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của đề cương báo cáo còn thiếu, cũng như giải trình rõ ràng hơn đối với những tài sản, thu nhập phát sinh trong kỳ kê khai. Cụ thể như: Bổ sung người đứng tên quyền sử dụng đất, xe; giải trình đầy đủ nội dung tài sản tăng, giảm,…

Kết thúc buổi giám sát đồng chí Huỳnh Văn Ly - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề đại diện ban Lãnh đạo đơn vị tiếp thu ý kiến đánh giá từ Tổ giám sát, qua đó sẽ bổ sung, giải trình đầy đủ những nội dung Tổ giám sát yêu cầu, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, của Nhà nước, của Ngành về công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, nhất là đối với những đồng chí có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị để góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện nói riêng và cả nước nói chung.

Trần Minh Luân


Tin liên quan

» Chi bộ VKSND huyện Mỹ Xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên
» Giải pháp nâng cao nhận thức, thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm sát
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị về tìm hiểu nội dung tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh”
» Chi bộ VKS thị xã Ngã Năm sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”
» Ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát