Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ HÀNH VI CỦA CHẤP HÀNH VIÊN TRONG VIỆC CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN THI HÀNH ÁN KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Vừa qua, vào ngày 19 tháng 12 năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kháng nghị số 02/QĐ-VKS-KN về hành vi của Chấp hành viên ra các quyết định giao tài sản và cưỡng chế giao tài sản không đúng quy định của pháp luật.

Theo Bản án số 195/2009/DSPT ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, quyết định:

“ Không chấp nhận kháng cáo của bà Võ Thị Diệu. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 04/2009/DSST ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Thình. Buộc bà Võ Thị Diệu phải trả lại cho bà Lê Thị Thình 700.000.000 đồng.

Kể từ ngày bà Lê Thị Thình có đơn yêu cầu thi hành án, mà bà Võ Thị Diệu không tự nguyện thi hành số tiền trên thì hàng tháng bà Diệu phải trả thêm tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán...”.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu đúng theo nội dung bản án tuyên. Ngày 26 tháng 8 năm 2009 Chấp hành viên tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của bà Võ Thị Diệu và được địa phương cung cấp hộ bà Võ Thị Diệu và ông Đỗ Văn Tý có đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 607, với diện tích 2.030m2 loại đất ONT-CLN trên đất có 02 căn nhà: căn nhà 01 trệt 01 lầu và 01 căn nhà cấp 4. Ngoài hai căn nhà trên bà Võ Thị Diệu và ông Đỗ Văn Tý còn đứng tên diện tích đất 3.370m2 đất thuộc tờ bản đồ số 05 thửa 913 do UBND huyện Kế Sách cấp cho bà Diệu và ông Tý, hiện tại ông Nguyễn Văn Thành đang canh tác do bà Diệu ông Tý đã bán cho ông Thành nhưng chưa làm thủ tục sang tên được vì bên được thi hành án có đơn yêu cầu ngăn chặn cấm chuyển dịch tài sản.

Ngày 24 tháng 11 năm 2009 Chấp hành viên đã ban hành Quyết định kê biên tài sản số 07/QĐ-THA. Kê biên một phần tài sản của bà Võ Thị Diệu là căn nhà 01 trệt 01 lầu gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 607, tờ bản đồ số 03 diện 2.030m2 toạ lạc tại ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng do bà Võ Thị Diệu đứng tên để đảm bảo thi hành án và thực hiện việc kê biên vào ngày 03 tháng 12 năm 2009.

Do vụ việc có liên quan đến khiếu nại của ông Đỗ Văn Tý đối với tài sản mà Chấp hành viên đã kê biên là tài sản riêng của ông Tý vì ông Tý đã trả nợ thay cho bà Diệu của một bản án khác nên tài sản đó thuộc sở hữu của ông. Tuy nhiên, việc đó không được xem xét vì đó là hành vi tẩu tán tài sản của bà Diệu. Ngày 26 tháng 11 năm 2013 Chấp hành viên đã làm việc với bà Diệu và ông Tý. Biên bản thể hiện bà Diệu trình bày căn nhà gắn liền quyền sử dụng đất diện tích 704,99m2, thửa 607, tờ bản đồ số 03 và các cây trồng trên đất là tài sản chung của bà Diệu với ông Tý.

Do vậy, ngày 02 tháng 01 năm 2014 Chấp hành viên đã ra quyết định số 05/QĐ-CTHA sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án đối với Quyết định số 07/QĐ-CTHA ngày 24 tháng 11 năm 2009. Nội dung sửa đổi. Kê biên toàn bộ tài sản của bà Võ Thị Diệu để đảm bảo thi hành án. Tài sản kê biên gồm: 02 căn nhà gắn liền quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 607, tờ bản đồ số 03 diện tích 2.030m2 toạ lạc tại ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng được Ủy ban nhân dân huyện Kế sách cấp cho hộ bà Võ Thị Diệu ngày 23 tháng 6 năm 2004.

Sau khi kê biên Chấp hành viên đã tiến hành ký hợp đồng định giá, bán đấu giá đối với 02 tài sản đã kê biên theo quy định. Hai tài sản đưa ra bán đấu giá đã giảm giá đến lần thứ 10 vẫn chưa có người mua tài sản.

Tuy nhiên, đến ngày 02 tháng 4 năm 2018 Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng họp Hội đồng Chấp hành viên đã thống nhất: “Chấp hành viên làm việc với người phải thi hành án cho họ lựa chọn tài sản để bán đấu giá (lựa chọn bán căn nhà nào), nếu căn nhà mà họ lựa chọn không đủ để đảm bảo thi hành án thì kê biên, xử lý 3.370m2 đất tọa lạc tại ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng để thi hành án. Chấp hành viên giải tỏa kê biên căn nhà còn lại, đông thời áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn đối với 3.370m2 đất nêu trên (ngăn chặn trước khi giải tỏa kê biên căn nhà)”.

Ngày 29 tháng 5 năm 2018 Chấp hành viên ban hành thông báo số 591/TB-THADS về việc tạm dừng bán đấu giá tài sản 02 là căn nhà trệt gắn liền quyền sử dụng đất diện tích 2.010,5m2 trị giá 687.592.793 đồng với lý do: “ tài sản trên là tài sản chung của vợ chồng, là nhà ở sinh hoạt hàng ngày và không còn tài sản nào khác, nay Chấp hành viên sẽ tạm ngưng đưa ra bán đấu giá đối với tài sản 02”. Việc Chấp hành viên ban hành Thông báo tạm ngưng bán đối giá tài sản 02 của bà Diệu và ông Tý là chưa đảm bảo. Vì Chấp hành viên chưa thực hiện đầy đủ theo kết luận ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất là mời người phải thi hành án là bà Võ Thị Diệu lên làm việc để lựa chọn bán tiếp căn nhà nào và không bán tiếp căn nhà nào nhưng Chấp hành viên không mời bà Diệu lên làm việc.

Ngày 29 tháng 8 năm 2018 Chấp hành viên ban hành Thông báo số 1172/TB-THADS về việc người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Việc ban hành thông báo số 1172/TB-THADS của Chấp hành viên là chưa đảm bảo. Vì trước khi ban hành Thông báo 1172/TB-THADS Chấp hành viên chưa làm việc với bên được thi hành án về việc tài sản đang kê biên là tài sản chung của vợ chồng bà Võ Thị Diệu và ông Đỗ Văn Tý nếu bà Út đồng ý nhận tài sản phải trả lại giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của ông Đỗ Văn Tý. Nên theo nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định: “ Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ, chồng mà xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường”.

- Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Chấp hành viên ban hành Quyết định số 01/QĐ-CTHADS về việc giao tài sản cho người được thi hành án và Quyết định số 01/QĐ-CTHADS về việc thu hồi quyết định thi hành án. Các quyết định trên đều không gửi cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng để kiểm sát theo quy định tại Điều 38 Luật thi hành án dân sự năm 2014.

Việc ra Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Chấp hành viên giao toàn bộ căn nhà gắn liền quyền sử dụng đất diện tích 704,99 m2, thuộc thửa 607, tờ bản đồ số 03 (thửa đất mới số 01, tờ bản đồ số 83) cho bà Lê Thị Út là tài sản chung của vợ chồng bà Diệu với ông Tý nhưng Chấp hành viên không làm việc với ông Đỗ Văn Tý về việc có đồng ý giao tài sản chung của ông Tý cho bà Lê Thị Út hay không. Vì theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định việc kê biên, xử lý tài sản chung của người phải thi hành án với người khác được thực hiện như sau: “ Điểm c: Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của vợ, chồng thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu của vợ chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và thông báo cho vợ, chồng biết...Trường hợp vợ hoặc chồng hoặc các thành viên hộ gia đình không đồng ý với việc xác định của Chấp hành viên thì có quyền yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn này mà không có người khởi kiện thì Chấp hành viên tiến hành kê biên, xử lý tài sản và trả lại cho vợ, chồng hoặc các thành viên hộ gia đình giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của họ”. Như vậy theo quy định của Điều này thì khi Chấp hành viên xử lý tài sản chung của bà Võ Thị Diệu và ông Đỗ Văn Tý thì phải trả lại cho ông Đỗ Văn Tý giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Tý nhưng Chấp hành viên đã giao luôn cả giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Tý cho người được thi hành án là vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Đỗ Văn Tý.

- Ngày 18 tháng 10 năm 2018 Chấp hành viên ban hành Thông báo số 1444/TB-THADS cho bà Võ Thị Diệu, ông Đỗ Văn Tý về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng đối với quyền sử dụng đất diện tích 3.370m2, thửa số 913, tờ bản đồ số 05, đất lúa, toạ lạc tại ấp An Lợi, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

- Ngày 12 tháng 11 năm 2018 Chấp hành viên ban hành Thông báo số 1545/TB-CTHADS cho Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Kế Sách, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kế Sách biết về việc thu hồi quyết định về thi hành án là không đúng. Vì sau khi ban hành Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 11 tháng 10 năm 2018 về việc thu hồi Quyết định thi hành án số 05/QĐ-CTHA ngày 02 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án đối với Quyết định số 07/QĐ-CTHA ngày 24 tháng 11 năm 2009 thì Chấp hành viên phải ra Quyết định giải tỏa kê biên theo biểu mẫu số C29-THADS quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 gửi cho đương sự và các cơ quan chức năng theo quy định.

- Ngày 29 tháng 11 năm 2018 Chấp hành viên ra Quyết định số 02/QĐ-CTHADS về việc cưỡng chế giao nhà là vi phạm nghiêm trọng về nội dung của quyết định. Vì trong quyết định cưỡng chế có ghi: “... Xét thấy ông Đỗ Văn Tý và bà Võ Thị Diệu có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành: Quyết định, cưỡng chế thi hành án đối với ông Đỗ Văn Tý và bà Võ Thị Diệu....”. Theo  Điều 46 Luật thi hành án dân sự năm 2014 quy định: “Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế...”. Như vậy, trong quá trình tổ chức vụ việc thi hành án này thì ông Đỗ Văn Tý không phải là người phải thi hành án mà là người có quyền lợi liên quan đến tài sản bị kê biên là tài sản chung của ông Tý với bà Diệu. Do vậy, Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế về việc giao nhà đối với ông Đỗ Văn Tý là vi phạm nghiêm trọng về việc cưỡng chế giao nhà đối với đối tượng không phải là người phải thi hành án, cưỡng chế giao tài sản nhưng trong đó tài sản chỉ có 50% là tài sản của người phải thi hành án.

Quyết định số 02/QĐ-CTHADS ngày 29 tháng 11 năm 2018 về việc cưỡng chế giao nhà, trong hồ sơ không thể hiện việc Chấp hành viên đã gửi thông báo cho ông Đỗ Văn Tý người có quyền lợi liên quan đến tài sản bị cưỡng chế biết theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật thi hành án dân sự năm 2014. Như vậy, việc không thông báo Quyết định cưỡng chế giao nhà số 02/QĐ-CTHADS ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chấp hành viên là vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của người có quyền lợi liên quan đến việc tổ chức thi hành án.

Những vi phạm được phát hiện trên của Chấp hành viên là nghiêm trọng. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã hành kháng nghị yêu cầu Chấp hành viên, Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng thực hiện ngay việc hủy các Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 11 tháng 10 năm 2018; Quyết định cưỡng chế giao nhà số 02/QĐ-CTHADS ngày 29 tháng 11 năm 2018 về cưỡng chế giao nhà; Thông báo số 1545/TB-CTHADS ngày 12 tháng 11 năm 2018 không đúng quy định để tiếp tục tổ chức vụ việc thi hành án lại theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng kiểm điểm xử lý Chấp hành viên có vi phạm trong việc tổ chức thi hành án không đúng quy định/.

Trần Thảo Trân

 

 


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19