Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện KSND huyện Mỹ Xuyên trực tiếp kiểm sát trong hoạt động tư pháp đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên

Viện KSND huyện Mỹ Xuyên trực tiếp kiểm sát và ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên


Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát của Ngành cũng như của đơn vị, ngày 03/5/2018, Đồng chí Lâm Minh Duy – Viện trưởng Viện KSND huyện Mỹ Xuyên đã tiến hành triển khai Quyết định số 01/QĐ-VKS-KT và Kế hoạch số 01/KH-VKS-KT ngày 16/04/2018 về trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên.

         Đồng chí Lâm Minh Duy triển khai quyết định trực tiếp kiểm sát

Qua trực tiếp kiểm sát, Đồng chí Lâm Minh Duy – Viện trưởng Viện KSND huyện Mỹ Xuyên đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo đơn vị Công an huyện Mỹ Xyên đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên có chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, nội dung báo cáo cơ bản đánh giá được tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị. Công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền phát sinh trong kỳ được đảm bảo theo quy định; có phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; có mở sổ sách tiếp công dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

 Bên cạnh những mặt đã đạt được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như: sổ sách còn tẩy xóa nhiều, các cột mục trong sổ chưa được ghi chép đầy đủ; không có ngày, tháng, năm tiếp nhận nguồn đơn; nội dung đơn khiếu nại chưa được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong sổ theo dõi; các hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được lập để quản lý, theo dõi riêng theo quy định tại mục 1.4 Phần II và mục 2.4 Phần III của Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BTP ngày 10/8/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cáo, Bộ Công an, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại chưa ghi nhận quyền khiếu nại tiếp theo của người khiếu nại theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do cán bộ, Điều tra viên được phân công theo dõi, quản lý, giải quyết đơn chưa nắm vững các quy định của pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc chưa được kịp thời, chặt chẽ.

Để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên theo đúng quy định của pháp luật, ngày 08/5/2018 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã ban hành kiến nghị số 01/KN-VKS-KT, kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên về những vi phạm, thiếu sót đã nêu trên; tăng cường hơn nữa sự lãnh, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp; thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của liên ngành tư pháp Trung ương về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với Viện kiểm sát huyện trong việc tiếp nhận, phân loại và xử lý và thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp khi có đơn tư pháp phát sinh.

 

Phan Ngọc Điểm


Tin liên quan

» VKSND huyện Thạnh Trị Trực tiếp kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự
» Viện KSND thành phố Sóc Trăng phối hợp Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm án hình sự
» VKSND thị xã Ngã Năm trực tiếp kiểm sát trong hoạt động thi hành án dân sự
» VKSND tỉnh Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm án hình sự