Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Chi bộ VKS thị xã Ngã Năm sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”

Nói đến kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là nói đến ý thức tổ chức kỷ luật, sự tuân thủ, chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan. Do đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, tự nguyện là chính. Vì có tự giác, tự nguyện mới đem lại tâm lý thoải mái cho cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ luật, kỷ cương. Người luôn gương mẫu thực hiện, từ sinh hoạt hàng ngày đến việc chấp hành điều lệ, nghị quyết bởi “một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, suốt cuộc đời Bác luôn lấy mình làm gương thực hiện những điều mình yêu cầu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện. Người hiểu rõ rằng “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Lãnh đạo nói đi đôi với làm, chắc chắn ở dưới không thể có sự tùy tiện, vô tổ chức.

 Nhìn chung, đơn vị đã thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của lãnh đạo Viện. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn một vài cán bộ, đảng viên ý thức, trách nhiệm chưa cao; thực hiện chưa nghiêm nội quy, quy chế làm việc... dẫn đến bị cấp trên rút kinh nghiệm vì còn để sai sót trong nghiệp vụ; Kiểm sát viên được phân công trực nghiệp vụ đôi lúc chưa chưa đảm bảo dẫn đến chưa kịp thời giải quyết các vụ, việc phát sinh trong ca trực; việc ghi chép cụ thể tình hình xảy ra trong ca trực vào sổ trực chưa kịp thời dẫn đến lãnh đạo phải nhắc nhở. Công tác bảo vệ cơ quan đôi lúc chưa bám sát vị trí, chưa kịp thời hướng dẫn đương sự đến khiếu kiện hay liên hệ làm việc,…

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2023

Với mục đích tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, gương mẫu trong thực thi công vụ; gương mẫu trong tư tưởng chính trị; gương mẫu trong đạo đức, lối sống, tác phong; gương mẫu trong tự phê bình, phê bình; gương mẫu trong quan hệ với nhân dân; gương mẫu trong công tác và gương mẫu trong đoàn kết nội bộ theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng thời trong thời gian tới để tiếp tục tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, nâng cao đạo đức công vụ, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên chi bộ Viện kiểm sát phải thực hiện tốt một số nội dung như:

Một là, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao vai trò, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân; nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, nội vụ, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác theo quy định của pháp luật; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao với chất lượng, hiệu quả cao. Luôn phát huy và giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp trong chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, phải định vị rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên trong chi bộ. Vì vậy, đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Tự giác nhận khuyết điểm và sai sót của bản thân. Kịp thời khắc phục những hậu quả; không đùn đẩy đổ lỗi của mình cho người khác.

Ba là, Nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi ủy trong tham gia xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết của chi bộ. Ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ, mỗi đảng viên trong chi bộ là một thực thể không thể tách rời; luôn tập hợp, đoàn kết mọi người trong chi bộ, tôn trọng những điểm khác biệt của mỗi cá nhân nhưng không trái với lợi ích chung của tập thể; Tôn trọng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa Chi ủy và Ban lãnh đạo viện.

Bốn là, để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên: Có tính kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên chi bộ không ngừng học tập nâng cao về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Năm là, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy phải thật sự gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp cán bộ, đảng viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi cá nhân để phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Sáu là, Chi ủy chi bộ phải nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; nỗ lực chăm lo, quan tâm đến lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của từng cá nhân, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể tạo sự công bằng, dân chủ trong chi bộ. Thường xuyên động viên cán bộ, đảng viên luôn có ý thức xây dựng, củng cố và phát triển khối đoàn kết trong chi bộ, góp phần đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương và gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, nhất là thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành giao.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nội quy, quy chế của ngành, chế độ công tác, trực nghiệp vụ… thực hiện dân chủ trong Đảng; kiểm tra, giám sát ngăn chặn việc tự đặt bản thân lên trên tổ chức, lên trên tập thể, đồng thời khắc phục tình trạng e dè, nể nang, bao che, lảng tránh trách nhiệm; đánh giá, nhận xét năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên phục vụ cho công tác phân loại và quy hoạch cán bộ./.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên. Đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát thị xã Ngã Năm tiếp tục tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, nâng cao đạo đức công vụ, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như cuộc sống và hoạt động thực tiễn, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

Ngọc Tuyết - VKS Ngã Năm


Tin liên quan

» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị
» Chi bộ VKSND huyện Mỹ Xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên
» Giải pháp nâng cao nhận thức, thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm sát
» Chi bộ VKSND huyện Trần Đề tiếp Tổ giám sát - UBKT Huyện ủy về việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí lãnh đạo
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị về tìm hiểu nội dung tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh”