Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Những giải pháp đột phá, những kết quả khả quan trong thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp


Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ngành và tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nghiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức nhiều giải pháp đột phá trong công tác chỉ đạo điều hành, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo quy định của hệ thống chỉ tiêu của Ngành đề ra.
Trên cơ sở quán triệt chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, Viện kiểm sát tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công tác kiểm sát và phát động phong trào thi đua năm 2018; Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức 08 hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu về Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và công tác kháng nghị phúc thẩm án hình sự, công tác thanh tra và hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; tập huấn công tác tham mưu, tổng hợp và công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm của liên ngành Trung ương, triển khai Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018, Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2007- 2017) ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp Kiểm sát nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành tại địa phương. Đã có nhiều giải pháp đột phá trong quản lý, chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực công tác.

Cụ thể, thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện kiểm sát hai cấp đã thụ lý kiểm sát 945 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đôn đốc Cơ quan điều tra giải quyết 803 tin, đạt 84,97% (tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2017). Đồng thời, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn, Viện kiểm sát đã chủ động tham mưu ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tư pháp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Viện kiểm sát đã ban hành 06 yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với 06 tin báo, được Cơ quan điều tra chấp nhận khởi tố đối với 06 vụ/06 tin báo (đạt 100%); ban hành 583 yêu cầu kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm; trực tiếp kiểm sát 07 cuộc tại Cơ quan điều tra Công an cấp huyện và  Công an cấp xã, đã ban hành 07 kết luận, 06 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm tiếp nhận, thụ lý tin báo, quyết định phân công Điều tra viên giải quyết tin báo và thông báo việc tiếp nhận tin báo cho Viện kiểm sát chưa đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Viện kiểm sát tỉnh ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên trong hai cấp Kiểm sát về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Ngoài ra, Viện kiểm sát hai cấp đã chú trọng thực hiện tốt công tác kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm, phòng ngừa tội phạm, tổng kết công tác và rút kinh nghiệm  nhằm nâng cao chất lượng công tác. Theo đó, Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 38 kháng nghị và 76 kiến nghị trong hoạt động điều tra, xét xử và phòng ngừa vi phạm nhằm đảm bảo cho hoạt động của các cơ quan tư pháp tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội góp phần hạn chế tình hình vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống tội phạm; 01 kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an cấp huyện khắc phục vi phạm trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Đồng thời, Viện kiểm sát tỉnh ban hành 05 thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát cấp huyện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự và 01 thông báo rút kinh nghiệm về nội dung và hình thức xây dựng Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát cấp huyện. Đã phối hợp tòa án tổ chức 33 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm

Trong 9 tháng đầu năm 2018, để nâng cao chất lượng công tác xét xử, Viện kiểm sát hai cấp phối hợp với Tòa án tổ chức 23 phiên tòa rút kinh nghiệm về án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của Kiểm sát viên (trong đó, 01 phiên tòa xét xử theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh). Qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực này, đã phát hiện nhiều vi phạm trong tố tụng của Tòa án và trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, đã ban hành 18 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Đồng thời, Viện kiểm sát tỉnh ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật đối với Viện kiểm sát cấp huyện…

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp cũng đã có những chuyển bến rõ nét. Qua đó, Viện kiểm sát hai cấp triển khai 25 quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát và phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2017 tại Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, qua đó đã ban hành 23 kết luận. Đồng thời, Viện kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện khắc phục vi phạm về thời hạn cung cấp thông tin tài sản của người phải thi hành án và 03 thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát cấp huyện trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự...

Để có được những kết quả đáng ghi nhận như trên, trong 9 tháng đầu năm 2018, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Ban lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh tiếp tục chủ động sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; duy trì họp giao ban và thường xuyên đi kiểm tra cơ sở để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của các đơn vị.

Cùng với đó, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương đối với công tác cải cách tư pháp, thường xuyên báo cáo và tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để tăng thêm nguồn lực cho hoạt động và xây dựng Ngành.

Đặc biệt, để tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ngành và tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Viện kiểm sát tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác đối với các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện và các Phòng trực thuộc, kịp thời trả lời 07 thỉnh thị nghiệp vụ đúng theo quy định của Ngành giúp cho Viện kiểm sát cấp huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và ban hành 28 thông báo rút kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt đông tư pháp trong hai cấp Kiểm sát. Đồng thời, triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Ngành cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hai cấp Kiểm sát, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ kết hợp với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục phố biến pháp luật, Viện kiểm sát tỉnh đã chủ động phối hợp và tăng cường nghiên cứu, tham gia đóng góp tích cực, có chất lượng, trách nhiệm vào các dự án luật, các dự thảo quy định của Ngành theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hai cấp Kiểm sát tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các đạo luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua, nhất là các nội dung mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân đảm bảo nhận thức và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành.

Tổ tuyên truyền, Ban biên tập trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Báo Sóc Trăng, Đài phát thanh truyền hình tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Ngành, hai cấp Kiểm sát tiếp tục tham gia tích cực việc viết bài, đưa tin ảnh hoạt động lên Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan quan báo, đài địa phương. Trong 09 tháng đầu năm 2018, hai cấp đã đưa 213 tin, viết bài trên trang tin điện tử của Ngành, kiểm sát online, báo Bảo vệ pháp luật, Báo Sóc Trăng…
    

Trần Thanh Vũ

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19