Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Chi bộ Viện kiểm sát huyện Kế Sách tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Công tác lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2022”

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07-8-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng về “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Công văn số 201-CV/HU ngày 20-01-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kế Sách về việc tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng năm của chi bộ. Chi bộ Viện kiểm sát huyện Kế Sách đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc. Qua đó, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đã đi vào nề nếp; trình tự, nội dung của các buổi sinh hoạt cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo được vai trò hạt nhân sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của đơn vị.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên đề là để tập thể đảng viên thảo luận, bàn bạc, lựa chọn giải pháp để giải quyết một vấn đề cần đặt ra trong công tác lãnh đạo của chi bộ. Vừa qua, vào ngày 01/7/2022, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Kế Sách đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Công tác lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2022”. Trước khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chi bộ phân công đảng viên có kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực để xây dựng nội dung chuyên đề và báo cáo trước chi bộ. Trong buổi sinh hoạt chuyên đề chi bộ đã dành thời gian để đảng viên tập trung thảo luận sâu chủ đề mà Chi ủy đã lựa chọn. Sau buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư chi bộ kết luận, thống nhất giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện.

Như chúng ta biết, tổ chức cơ sở Đảng nói chung và chi bộ cơ sở cơ quan nói riêng có vai trò rất to lớn trong việc đưa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Theo quy định của Đảng thì chi bộ cơ sở cơ quan có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; lãnh đạo công tác tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức đảng. Trong đó, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của công tác chuyên môn. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là một trong những nội dung quan trọng của chi bộ, do đó cần hiểu đúng nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ không phải là chi bộ làm thay công tác chuyên môn mà trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch được giao, cũng như chương trình công tác năm của chi bộ, căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo ở mỗi giai đoạn, chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị chuyên môn trên cơ sở Nghị quyết của chi bộ đề ra các biện pháp để triển khai thực hiện, qua đó đưa Nghị quyết của chi bộ vào thực tiễn.

 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên chi bộ đã được nghe báo cáo về thực trạng công tác lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 06 tháng đầu năm, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Qua đó, phát huy tính dân chủ, khuyến khích đảng viên phát biểu ý kiến, tạo bầu không khí sinh hoạt chi bộ thực sự dân chủ, mỗi đảng viên mạnh dạn nêu lên nhận thức của bản thân mình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế, thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, nhiều nội dung được đảng viên chi bộ thảo luận, bàn bạc sâu, kỹ lưỡng hơn. Từ cơ sở đó chi bộ đề ra các giải pháp để lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong 06 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, cụ thể:   

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tính tích cực, chủ động và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phát huy trí tuệ của tập thể để bàn và quyết định những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Đối với đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiên phong trong mọi công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thường xuyên rèn luyện và học tập, phát huy ý chí tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hai là: Tiếp tục đổi mới phong cách và lề lối làm việc của từng cá nhân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của từng đảng viên trong công tác chuyên môn. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ba là: Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan. Phát huy dân chủ và đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm; thường xuyên nêu cao tính tự giác, đấu tranh tự phê bình và phê bình; có tinh thần cầu thị, không che giấu khuyết điểm, hạn chế.

Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót và bổ sung các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả  nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Phần kết thúc chuyên đề nhấn mạnh, chi bộ cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của mình, đồng thời đề nghị mỗi đảng viên, Kiểm sát viên, công chức cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ cầu thị trong công tác, có ý thức tự giác, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao. Khi thực hiện công việc được giao dù lớn hay nhỏ phải thực hiện cho đến nơi đến chốn, tránh tư tưởng làm việc qua loa, đồng thời phải xác định được trách nhiệm của bản thân, phạm vi trách nhiệm đến đâu, đặt lợi ích chung lên trên hết, qua đó thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời bảo vệ kỷ cương pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Phát biểu kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ kết luận, thống nhất giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện như chuyên đề đã nêu./.

Nguyễn Vũ Anh


Tin liên quan

» Chi bộ VKSND huyện Trần Đề tiếp Tổ giám sát - UBKT Huyện ủy về việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí lãnh đạo
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị về tìm hiểu nội dung tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh”
» Chi bộ VKS thị xã Ngã Năm sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”
» Ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát
» “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” không phải nói suông