Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

THEO DÕI THỜI HẠN TẠM GIAM

Thực hiện chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Tiếp tục quán triệt và yêu cầu Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, làm công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nắm chắc và áp dụng đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Để giúp cho việc theo dõi thời hạn tạm giam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo Viện quản lý được sát sao thời hạn tạm giam từng bị can để có sự chỉ đạo kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ; bộ phận kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đã nghiên cứu, xây dựng Bảng theo dõi thời hạn tạm giam trên cơ sở ứng dụng phần mềm Microsoft Excel.

Bước 1: Chuyển định dạng ngày hệ thống thành dạng (ngày/tháng/năm)

Vào start -> setting -> control panel -> region and language options -> custommize…. -> date

Ở phần short date format ta gõ dd/mm/yyyy (ở đây d (date) có nghĩa là ngày; m (month) có nghĩa là tháng và y (year) có nghĩa là năm).

– Phần date separator ta chọn dấu gạch chéo (/); tiếp theo ta chọn apply -> OK; tiếp tục chọn apply -> OK

Bước 2: Sau khi định dạng xong ta vào phần mềm Microsoft Excel để lập công thức. Khi ta đã vào được phần mềm Microsoft Excel ta tiến hành nhập dữ liệu vào ô như sau:

Nhập các thông tin bị can, bị cáo đang tạm giam vào bảng Excel theo các cột, mục như sau:

Tại địa chỉ ô I3 (ngày hết hạn) trên bảng nhập công thức tính =IF(H3="",F3+G3-1,F3+G3+H3-1). Công thức được hiểu nếu không có gia hạn tạm giam thì ngày hết hạn bằng ngày tạm giam cộng với thời hạn tạm giam trừ một ngày, ngược lại có gia hạn tạm giam thì ngày hết hạn bằng ngày tạm giam cộng với thời hạn tạm giam cộng với thời hạn gia hạn tạm giam trừ một ngày, vì ngày là thời gian bắt đầu tính thời hạn tạm giam, thời hạn tạm giam tính từ ngày ra quyết định nên khi nhập lệnh cần trừ đi 01 ngày.

Công thức tính ngày hết hạn tạm giam

Trường hợp có gia hạn tạm giam

Tại ô J3 (ngày còn lại) trên bảng nhập công thức tính =I3-TODAY(). Công thức được hiểu là ngày tạm giam còn lại là ngày hết hạn tạm giam trừ ngày hiện tại.

Ví dụ: Thạch Sà Luột thời hạn tạm giam là 45 ngày kể từ ngày 08/6/2018 thì nhập công thức tính =IF(H3="",F3+G3-1,F3+G3+H3-1), ô I3 bảng Excel sẽ tự động tính ngày hết hạn tạm giam là 22/7/2018. Trường hợp bị can Sơn Diễn có gia hạn tạm giam 90 ngày thì nhập giá trị “90” vào ô H6 thì ô I6 bảng Excel sẽ tự động tính ngày hết hạn tạm giam là 19/9/2018. Đối với ô J3 (ngày còn lại) trên bảng nhập công thức tính = I3-TODAY(), ô J3 sẽ tự động tính ngày còn lại của thời hạn tạm giam (thời gian sẽ tự động giảm mỗi khi mở bảng theo dõi).

Tham khảo file dữ liệu mẫu đính kèm tại đây.

Âu Hoàng Mến

                                                                                          


Tin liên quan

» Hướng dẫn kiểm tra hạn mức sử dụng mail nội bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng
» Phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng tồn tại hơn 19 năm trên WinRAR
» Khắc phục lỗi không nhận được mail trong hệ thống mail nội bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng
» Sử dụng Microsoft Excel: Kiểm sát thời hạn chuẩn bị xét xử của Tòa án
» Bật tính năng chống Ransomware trên Windows 10