Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác kiểm sát 06 tháng cuối năm 2014

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Ngày 21/7/2014, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị Triển khai công tác kiểm sát 6 tháng cuối năm 2014. Cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Phước Tới, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong chủ trì thảo luận tại hội nghị

Theo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 do đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày 6 tháng đầu năm 2014, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện nhiều biện pháp phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Công tác xây dựng Ngành có nhiều cố gắng, đạt kết quả tích cực. Các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng chương trình công tác, hướng dẫn công tác năm 2013 bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Lựa chọn, triển khai nội dung công tác tạo sự đột phá, chủ động đưa vào kế hoạch công tác ngay từ đầu năm với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể và đề ra những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, chỉ ra hạn chế, thiếu sót, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương. Triển khai nghiên cứu các đề tài, chuyên đề nghiệp vụ được giao bảo đảm tiến độ đề ra.

 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục có nhiều cố gắng; không có bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội; tập trung chỉ giải quyết nhiều vụ án lớn, vụ án trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm. Một số đơn vị chú trọng ban hành kiến nghị và thông báo rút kinh nghiệm; công tác trả lời thỉnh thị đối với Viện kiểm sát địa phương được quan tâm. Án do Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 5) và Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính - kinh tế - lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 12) Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị Tòa án xét xử chấp nhận kháng nghị đạt tỷ lệ cao. Công tác kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ, nội vụ gắn với việc thực hiện phương châm hướng về cơ sở được tăng cường. Kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác. Một số đơn vị ký kết Quy chế phối hợp kịp thời và đảm bảo chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm và tăng cường. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của Ngành tích cực tuyền truyền Hiến pháp (sửa đổi năm 2013) và các dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

Phó Viện trưởng VKSNDTC tối cao Lê Hữu Thể

quán triệt, triển khai Kết luận số 92/KL-TW của Bộ Chính trị tại hội nghị

Hội nghị thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo chương trình hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quán triệt, triển khai Kết luận số 92/KL-TW; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quán triệt, triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”.

Phó Viện trưởng VKSNDTC tối cao Bùi Mạnh Cường quán triệt, triển khai Chỉ thị số 15/KL-TW của Bộ Chính trị tại hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Toàn cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao thành tích đạt được của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Viện trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đồng thời chỉ đạo các đơn vị bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và giải quyết án, hạn chế thấp nhất tỷ lệ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung; chú trọng tổng hợp vi phạm, thiếu sót để ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức trong Ngành. Hoàn thành Đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu các ngạch công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Tổ chức thí điểm thi tuyển, tạo nguồn tuyển chọn và bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và thí điểm thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2014. Hoàn thiện dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), chuẩn bị báo cáo giải trình để Quốc hội thông qua dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) theo đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát thực hiện trong năm 2014. Thực hiện hiệu quả chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, giảm và hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan xử lý hiệu quả các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, tích cực ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới; quan tâm đến số lượng, chất lượng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Hoàn thành tốt các nội dung công tác tạo sự đột phá đã đăng ký. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế liên quan đến tổ chức, hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị theo Quy chế mẫu; kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của các cơ sở đạo tạo của Ngành. Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình lưu ý các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần chú trọng quán triệt đến các bộ phận cán bộ, công chức về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tập thể, cá nhân phấn đấu với quyết tâm cao hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạc công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Nguồn: VKSNDTC

 


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022
» VKSND huyện Kế Sách tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự
» VKSND thị xã Vĩnh Châu triển khai công tác kiểm sát năm 2022
» VKSND thị xã Ngã Năm tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022
» Thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là Lãnh đạo VKSND tỉnh, công chức và người lao động VKSND cấp huyện