Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Thực hiện Công văn số 208-CV/ĐU ngày 04-3-2022 của Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các quy định, hướng dẫn của Trung ương đối với Đảng ủy cơ sở. Ngày 21/4/2022, Đảng bộ VKSND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ươn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đến dự và triển khai các nghị quyết có các đồng chí: Đồng chí Đinh Gia Hưng – Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Hồng Phuông – UVBTV– Phó Viện trưởng; đồng chí Huỳnh Thế Đức - Đảng ủy viên – Phó Viện trưởng.

Trên cơ sở 07 văn bản (quy định, hướng dẫn) của Trung ương, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Lãnh đạo viện đã quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung cơ bản của các quy định, hướng dẫn để Đảng ủy, chi bộ, đảng viên nắm trên cơ sở đó thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng nhất là việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tự giác rèn luyện tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Qua một buổi học tập đảng viên trong Đảng bộ đã nắm được những nội dung cơ bản của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Bên cạnh đó nắm vững, nhận diện sâu sắc, đầy đủ và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong suốt quá trình học tập đảng viên có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, lắng nghe, theo dõi các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Lãnh đạo viện quán triệt, triển khai. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịnh Covid - 19 trong suốt thời gian học tập.

Vũ Phương Liên


Tin liên quan

» Chi bộ VKSND huyện Trần Đề tiếp Tổ giám sát - UBKT Huyện ủy về việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí lãnh đạo
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị về tìm hiểu nội dung tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh”
» Chi bộ VKS thị xã Ngã Năm sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”
» Ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát
» “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” không phải nói suông