Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2017

          Vừa qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Đinh Gia Hưng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

 

Toàn cảnh hội nghị

            Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ  nghị quyết đề ra; công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Ngành được quan tâm thực hiện tốt; công tác  kiểm tra, giám sát được chú trọng, tăng cường với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả đạt được nhiều kết quả tích cực; chủ động tăng cường chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức, tinh thần của đảng viên và chất lượng chi bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cơ quan hoạt động đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2017- 2020; quán triệt và thực hiện  nghiêm phương châm của Ngành “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Chất lượng, hiệu quả”, trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu đạt và vượt  so với chỉ tiêu cơ bản của Ngành; triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế dân chủ trong hoạt động kiểm sát, tạo sự thống nhất cao trong hoạt động; nội bộ Đảng, cơ quan đoàn kết, xây dựng chi, đảng bộ, đơn vị  trong sạch, vững mạnh.

          Đồng thời, Đảng bộ đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Đảng ủy cấp trên; qua 01 năm triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; tổ chức triển khai để toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng, mục đích ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên tiếp tục được nâng lên, ý thức tự điều chỉnh, đổi mới lề lối làm việc, gương mẫu trong thực hiện nhiệm có chuyển biến tốt, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong tình hình mới.

          Tại Hội nghị, Đảng bộ đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế như: việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong một số cán bộ, đảng viên kết quả "làm theo" đạt hiệu quả chưa cao; ý thức tự phê bình và phê bình còn hạn chế, nhất là đối với đảng viên trẻ, mới kết nạp; một số cán bộ, đảng viên chưa tập trung nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm chưa cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Đ/c Trần Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan

phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Đảng bộ VKSND tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, bên cạnh đó yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra các giải pháp thiết thực khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót được nêu tại hội nghị; đồng thời, trong thời gian tới cần quan tâm chỉ đạo và tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ngành, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chú trọng tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề; chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2017- 2020, đảm bảo nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng;

          Chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, nội vụ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, trong sáng, có trình độ chuyên môn tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời cần xây dựng mô hình thực hiện để tập trung lãnh chỉ đạo nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

          Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hướng các hoạt động đi vào chiều sâu, tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của cơ quan, đặc biệt là lãnh đạo Công đoàn cơ quan tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2021 theo Kế hoạch của Công đoàn cấp trên. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị đã đề ra trong năm 2017, xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh.

Đinh Gia Hưng, Bí thư Đảng ủy phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

          Đồng chí Đinh Gia Hưng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, giải đáp một số hạn chế, khó khăn trong hoạt động công tác của Đảng bộ; đồng thời, sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Thạch Minh Mẫn


Tin liên quan

» VKSND huyện Long Phú tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
» Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện
» VKSND huyện Mỹ Xuyên phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa KDTM rút kinh nghiệm
» VKSND huyện Kế Sách kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng
» Phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm đối với vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định hành chính về giải quyết khiếu nại”