Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát thị xã Vĩnh Châu kháng nghị vì không xem xét miễn án phí cho người cao tuổi

Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2018/KDTM-ST ngày 19/6/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Bản án số 06/2018/KDTM-ST) giữa nguyên đơn Châu Ngọc Lâm với bị đơn Nguyễn Thị Thanh (Thúy) về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa và đòi tiền công lao động”

Hội đồng xét xử áp dụng: Áp dụng khoản 1 Điều 30; khoản 5 Điều 32; điểm b,c khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 1, khoản 2 Điều 143; khoản 3 Điều 144; khoản 1 Điều 147; khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng Dân sự

Áp dụng khoản 1 Điều 24 và khoản 1 Điều 50 Luật thương mại

Áp dụng Điều 275 và Điều 280 Bộ luật Dân sự

Áp dụng Điều 90 Bộ luật Lao động

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 12; khoản 4 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Tuyên xử:

1.Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Châu Ngọc Lâm về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa với bị đơn Nguyễn Thị Thanh (Thúy). Buộc bị đơn Nguyễn Thị Thanh phải có nghĩa vụ thanh toán cho nguyên đơn Châu Ngọc Lâm số tiền mua hành tím còn nợ là 64.360.000 đồng.

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày ông Châu Ngọc Lâm có đơn yêu cầu thi hành án, thì hàng tháng bà Nguyễn Thị Thanh còn phải trả lãi cho ông Châu Ngọc Lâm theo mức lãi suất 10%/năm đối với số tiền chậm thi hành án.

2.Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Nguyễn Thị Thanh về việc yêu cầu nguyên đơn Châu Ngọc Lâm thanh toán tiền công lao động.

3. Án Phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm bà Nguyễn Thị Thanh phải chịu là 3.218.000 đồng. Được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 7.500.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0009742 ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu. Bà Nguyễn Thị Thanh đã nộp đủ tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm và được nhận lại số tiền tạm ứng án phí còn thừa là 4.282.000 đồng.

Nguyên đơn Châu Ngọc Lâm phải chịu án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm là 9.784.400 đồng, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm đã nộp là 6.500.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0005635 ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu. Ông Châu Ngọc Lâm phải nộp tiếp tiền án phí dân sự sơ thẩm là 3.284.400 đồng.

Các khoản tiền trên các đương sự nộp và nhận tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự.

Qua bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu giải quyết về nội dung vụ án là đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên đối với phần án phí buộc các đương sự phải chịu Tòa án áp dụng căn cứ pháp luật quy định chưa đúng quy định của pháp luật cụ thể: Vào ngày 06/11/2017 ông Trần Quốc Dũng là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Châu Ngọc Lâm đã có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng xem xét miễn án phí cho người cao tuổi là ông Châu Ngọc Lâm, sinh năm 1955 là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa và đòi tiền công lao động” với bị đơn bà Nguyễn Thị Thanh (Thúy). Tại phiên tòa ông Trần Quốc Dũng đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu đề nghị xem xét miễn giảm án phí cho người cao tuổi đối với ông Châu Ngọc Lâm theo điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với các trường hợp được miễn nộp tạm ứng án phí, án phí là“Trẻ em; cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” . Như vậy, tại thời điểm xét xử ông Châu Ngọc Lâm, sinh năm 1955, người trên 60 tuổi đối chiếu với quy định tại Điều 2 của Luật người cao tuổi năm 2009 quy định người cao tuổi là Công dân Việt nam từ đủ 60 tuổi trở lên, do đó ông Châu Ngọc Lâm sinh năm 1955 là đối tượng được miễn án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm nhận định về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm cho rằng theo quy định về đối tượng được miễn án phí thì nguyên đơn ông Châu Ngọc Lâm không thuộc đối tượng được miễn tiền tạm ứng án phí, án phí theo quy định tại Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV, từ đó tại bản án Quyết định về án phí tuyên nguyên đơn ông Châu Ngọc Lâm phải chịu án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm là 9.784.400 đồng, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm đã nộp 6.500.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0005635 ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu. Ông Châu Ngọc Lâm phải nộp tiếp tiền án phí dân sự sơ thẩm là 3.284.400 đồng. Xét thấy phần quyết định của bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu áp dụng về án phí đương sự phải chịu là không đúng quy định của pháp luật đã vi phạm tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra tại phần nhận định về án phí lao động sơ thẩm đối với bà Nguyễn Thị Thanh không phải chịu án phí theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa XIV, nhưng tại phần Quyết định của Bản án không tuyên về án phí lao động sơ thẩm đối với bà Nguyễn Thị Thanh không phải chịu án phí lao động sơ thẩm là thiếu sót, cần bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật đảm bảo các quyền lợi ích chính đáng của các đương sự.

Ngày 02/7/2018 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kháng nghị số 01/QĐKNPT-VKS-KDTM kháng nghị một phần bản án số 06/2018/KDTM-ST ngày 19/6/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng theo hướng áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 sửa một phần bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm đối với việc xem xét miễn án phí cho ông Châu Ngọc Lâm và bổ sung đối với quyết định của bản án bị đơn bà Nguyễn Thị Thanh không phải chịu án phí lao động sơ thẩm./.  

                                                                   Bùi Mỹ Tiên

                                                    Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu

 


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19