Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển

1. Quá trình hình thành, phát triển

Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự gọi tắt là Phòng 7 được thành lập vào ngày 24/8/2015, do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Thông báo số 191/TB-VKS-TCCB về việc đổi tên, quy định tên gọi tắt, ký hiệu các Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Phòng 7 hiện nay có tiền thân là Phòng Kiểm sát xét xử phúc thẩm, thi hành án hình sự và kiểm sát giam giữ cải tạo được thành lập cùng thời điểm chia tách Viện kiểm kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng (ngày 14 tháng 4 năm 1992).

Từ khi được thành lập đến nay, Phòng đã trải qua 03 lần thay đổi tên gọi, cụ thể như sau:

- Sau khi chia tách nhiệm vụ kiểm sát thi hành án và giam giữ thành một phòng riêng thì Phòng 7 được đổi tên thành Phòng Kiểm sát xét xử hình sự;

- Sau khi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 có hiệu lực Phòng 7 lại tiếp tục đổi tên thành Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự gọi tắt là Phòng 3;

- Để phù hợp với quy định mới của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Vì vậy lại một lần nữa Phòng 7 lại đổi tên thành Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự gọi tắt là Phòng 7 cho đến nay.

Quá trình hình thành và phát triển từ năm 1992 cho đến nay, Phòng 7 đã trải qua 08 vị trưởng Phòng (Đ/c Võ Minh Đường,Đ/c Nguyễn Hùng Việt, Đ/c Nguyễn Văn Uốt, Đ/c Đỗ Văn Tài, Đ/c Nguyễn Gia Viễn, Đ/c Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Hùng Việt, Đ/c Nguyễn Văn Sáu) lần lượt thay thế để đóng góp, công sức chung. Cùng với sự quyết tâm, phấn đấu của từng thành viên, từ khi được thành lập đến nay Phòng 7 đã đạt nhiều thành tích đáng biểu dương thể hiện qua 04 năm đạt danh hiệu thi đua tập thể lao động xuất sắc. Nổi bậc nhất là năm 2001 với sự quản lý và chỉ đạo của đồng chí tuoengr phòng Nguyễn Hùng Việt Phòng 7 hoàn thành thật xuất sắc các mặt công tác, đạt hiệu quả cao được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 thì Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo Hiến pháp và pháp luật. Theo đó Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự có những chức năng như:

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm án hình sự của Toà án nhân dân tỉnh.

- Tham mưu đề xuất với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định hình sự của Toà án nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm sát xét xử hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

- Phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, phát hiện thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị khắc phục vi phạm, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Kiến nghị với Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử; phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

- Quản lý việc thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước do oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự của cả hai cấp tỉnh và huyện.

Ngoài ra nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại các phiên tòa hình sự trong hai cấp, Phòng 7 còn đảm nhận một số công việc như: Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung cho hai cấp cùng thực hiện; nhận xét đánh giá chất lượng tổ chức các phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm; chủ trì, phối hợp với Văn phòng và Phòng Thống kê tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn.

3. Cơ cấu tổ chức

1. Đ/c Nguyễn Văn Sáu - Trưởng phòng - Kiểm sát viên trung cấp

2. Đ/c Lê Minh Thích - Phó Trưởng phòng - Kiểm sát viên trung cấp

3. Đ/c Bùi Thị Thúy Ngà - Kiểm sát viên trung cấp;

4. Đ/c Nguyễn Trung Đang - Kiểm tra viên.

Tập thể phòng 7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Hiện nay, tổng số biên chế của Phòng 7 là 04 đồng chí, 03 đồng chí Kiểm sát viên trung cấp, 01 đồng chí Kiểm tra viên. Có trình độ Cử nhân luật 04 đồng chí, Đại học chính trị 01 đồng chí, Cao cấp chính trị 01 đồng chí, Trung cấp chính trị 01 đồng chí. Trong quá trình thực hiện chức, năng nhiệm vụ của đơn vị tập thể Phòng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo kịp thời của Lãnh đạo Viện, đề ra nhiều biện pháp, cải tiến chủ động trong công tác, mỗi cá nhân đều thể hiện tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác và nhiệm vụ được phân công.

4. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Tầng 4, trụ sở VKSND tỉnh Sóc  Trăng (số 112, Quốc lộ 1A, khóm 1, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

- Số điện thoại: 02993. 614.705

 

Nguyễn Trung Đang


Tin liên quan

» Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú 41 năm hình thành và phát triển