Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2017

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Đinh Gia Hưng - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Huỳnh Thế Đức, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự đồng chí Nguyễn Hồng Phuông, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; lãnh đạo và Kiểm sát viên trung cấp các phòng trực thuộc VKSND tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện.

Đ/c Nguyễn Hồng Phuông - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày Báo cáo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của cấp ủy địa phương và bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành, đồng thời tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2016; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đạt hiệu quả cao; công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị được chú trọng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác 06 tháng đầu năm của hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng còn một số hạn chế, thiếu sót như: chất lượng giải quyết một số vụ án còn hạn chế dẫn đến việc đình chỉ điều tra do không phạm tội (01 trường hợp); tiến độ giải quyết đối với một số vụ việc còn chậm, cụ thể là tỷ lệ giải quyết tin báo, tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn điều tra, giai đoạn xét xử giảm, số lượng kháng nghị phúc thẩm dân sự giảm so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ giải quyết án tồn chưa đạt chỉ tiêu đề ra; chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự chưa cao, có trường hợp phải rút kháng nghị,...

Đ/c Phó Viện trưởng Huỳnh Thế Đức gợi ý nội dung thảo luận và chủ trì thảo luận Hội nghị

          Hội nghị đã nghe 08 ý kiến phát biểu tham luận chủ yếu phân tích, đánh giá để làm rõ thêm về những tồn tại, hạn chế, khó khăn và đề xuất những giải pháp khắc phục để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm.

Đ/c Viện trưởng Đinh Gia Hưng phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Gia Hưng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của hai cấp đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2017; giải đáp một số vướng mắc, khó khăn, các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị; thông tin kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2017 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam Bộ và Tây Nguyên;

Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị đề ra các giải pháp thiết thực khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót nhất là các chỉ tiêu nghiệp vụ chưa đạt và đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016; không để xảy ra các trường hợp oan, sai trong suốt quá trình tố tụng và Tòa tuyên bị cáo không phạm tội, tăng cường hơn nữa công tác kiến nghị, kháng nghị, nâng cao chất lượng các kiến nghị, kháng nghị của VKSND; thực hiện  nghiêm phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 được giao trong Chỉ thị và Kế hoạch công tác năm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra trong năm 2017; tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ và tập huấn công tác; rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Kiểm sát viên hai cấp, nhất là tổ chức bộ máy cấp phòng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Ngành; thực hiện các biện pháp cụ thể để nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, Kiểm sát viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời điều chuyển vị trí công tác đối với lãnh đạo các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, để xảy ra nội bộ mất đoàn kết; thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, thanh tra kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành. 

Thạch Minh Mẫn


Tin liên quan

» VKSND huyện Long Phú tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
» Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện
» VKSND huyện Mỹ Xuyên phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa KDTM rút kinh nghiệm
» VKSND huyện Kế Sách kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng
» Phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm đối với vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định hành chính về giải quyết khiếu nại”