Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình

Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là phương pháp để giáo dục, rèn luyện đảng viên, là vũ khí sắc bén để chống tả khuynh và hữu khuynh; uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức; ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ; tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí; nói thẳng, nói thật; nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém, sai phạm… nhằm mục đích để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường đoàn kết, thống nhất từ trong tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là để học cái hay, tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu nhau. Phê bình và tự phê bình là để trị bệnh cứu người, dân chủ trong Đảng tốt hơn, kỷ luật cao hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm hơn, làm cho mỗi tổ chức mạnh hơn, lãnh đạo tốt hơn. Người thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”, mỗi tổ chức đảng coi tự phê bình và phê bình là công việc thường xuyên. Nêu cao tính tự giác, tính chiến đấu, tính nêu gương, chân thành, thẳng thắn, khách quan, trung thực, làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất những biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm...được như thế thì trong đảng sẽ không có bệnh mà “Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng”.

Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng trong công tác phê bình và tự phê bình thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng chi bộ Viện Kiểm Sát nhân dân thị xã Ngã Năm luôn chú trọng, đề cao và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình đảng viên. Không ngừng đổi mới toàn diện về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước khắc phục những tồn tại, quyết tâm xây dựng Chi bộ VKSND thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng qua các năm từ 2008 đến 2010, Chi bộ VKSND thị xã đều được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh”,  và được Ban thường vụ thị ủy đánh giá là một trong những chi bộ có có chất lượng của thị xã Ngã Năm.

Thành quả trên đạt được là do Chi bộ VKSND thị xã Ngã Năm đã đặc biệt chú trọng đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Bí thư chi bộ chỉ đạo Đảng viên của chi bộ Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để thực hiện được chỉ tiêu này, Chi bộ đã đề ra giải pháp cụ thể để đảng viên căn cứ tình hình thực tiển của đơn vị mình thực hiện cho sát thực, hiệu quả như: Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an cùng cấp và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trên địa bàn; không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam oan sai, quá hạn luật định; không để xảy ra việc khởi tố, điều tra, truy tố oan, sai và bỏ lọt tội phạm.v.v., công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại... luôn được quan tâm qua đó thể hiện rõ rệt về chất lượng hoạt động của Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể của chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ, đổi mới phương thức hoạt động, các hoạt động của Công Đoàn, Chi Đoàn đi vào chiều sâu có chất lượng tránh hình thức chung chung, thực hiện qua loa chiếu lệ.

Chi bộ VKSND thị xã Ngã Năm xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu và thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từ đó có ý thức chấp hành và thực hiện nghiêm túc; kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng chương trình hành động để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của cấp ủy đề ra. Bên cạnh việc triển khai tốt các Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% cán bộ, Kiểm sát viên của chi bộ tham gia hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, cũng như các cuộc vận động khác do VKSND cấp trên phát động và luôn rèn luyện các đức tính của người cán bộ kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Qua đó toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ VKSND thị xã đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Để xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, Chi bộ VKSND thị xã yêu cầu tất cả các cán bộ, đảng viên đều phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trong đó đặc biệt chú ý đến phê bình và tự phê bình từ trên xuống dưới, cán bộ lãnh đạo phải làm gương cho cấp dưới. việc tự phê bình và phê bình được thực hiện thông qua họp lệ chi bộ hàng tháng, việc tự phê bình và phê bình có tính cụ thể, thiết thực hướng vào việc kiểm điểm, phân tích, đánh giá, phê phán những vấn đề cấp bách trước mắt của chi bộ và cán bộ, đảng viên, trước hết là hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất năng lực, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Phê bình và tự phê bình được tiến hành một cách kịp thời nên những hạn chế, khuyết điểm không để tái diễn, kéo dài, do đó đã khích lệ mọi đảng viên trong chi bộ đã phát huy được tính chủ động, mạnh dạng đóng góp ý kiến, phê bình sự lãnh đạo của chi bộ cũng như tự phê bình và phê bình lẫn nhau một cách rất thẳng thắn, mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Chi bộ duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề. Trong đó, việc sinh hoạt chuyên đề nhằm góp phần làm phong phú hơn nội dung sinh hoạt đảng cũng như nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của cơ quan. Chi bộ đã xây dựng Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ký cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không có những biểu hiện suy thoái; không có những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chi bộ đã đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần quan trọng trong việc củng cố tổ chức đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết được tăng cường, đảng viên, quần chúng trong cơ quan VKSND thị xã Ngã Năm luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Chi bộ VKSND thị xã Ngã Năm đã lãnh đạo, xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chi bộ, kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình hiện tại của Chi bộ; duy trì và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, các vấn đề đều được đưa ra tập thể bàn bạc, thống nhất cao và đưa vào Nghị quyết. Các đồng là Bí Thư, Phó bí thư chi bộ gương mẫu đi đầu để các đảng viên, quần chúng thấy đúng và tích cực hưởng ứng làm theo, điều đó đã làm tăng thêm sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ VKSND thị xã. Đó chính là những hoạt động cụ thể, thiết thực nhất để Chi bộ VKSND thị xã Ngã Năm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” hàng năm./.

Thanh Tòng - VKSND Thị Xã Ngã Năm

 


Tin liên quan

» Chi bộ VKSND huyện Trần Đề tiếp Tổ giám sát - UBKT Huyện ủy về việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí lãnh đạo
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị về tìm hiểu nội dung tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh”
» Chi bộ VKS thị xã Ngã Năm sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”
» Ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát
» “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” không phải nói suông