Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính theo tinh thần cải cách tư pháp

Sáng ngày 12/6/2017, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị Chuyên đề về "Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật".

          Đồng chí Lư Thanh Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Đức, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

          Cùng dự đồng chí Nguyễn Tuyết Liên, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đại diện lãnh đạo ngành tư pháp, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và hơn 100 đại biểu gồm: lãnh đạo Văn phòng, Phòng nghiệp vụ 1 Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Phòng 9, Phòng 10 Viện kiểm sát tỉnh; đại diện lãnh đạo Tòa Dân sự, Tòa Hành chính-Lao động, Tòa Kinh tế, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án Tòa án tỉnh; lãnh đạo phụ trách và Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo Chuyên đề trình bày tại Hội nghị: Thời gian qua, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, của Ngành và của cấp ủy địa phương về công tác cải cách tư pháp; hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động đã có những chuyển biến tích cực, cơ bản bảo đảm kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự đúng pháp luật, góp phần ổn định các giao dịch dân sự, giữ vững kỷ cương pháp luật, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp và yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Chủ tọa Hội nghị

Từ ngày 01/12/2015-31/3/2017, Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 7.489/7.489 thông báo thụ lý vụ, việc của Tòa án (đạt 100%), trong đó sơ thẩm 6.955 vụ việc; phúc thẩm 534 vụ việc; Kiểm sát viên tham gia phiên họp 128việc/128 việc (đạt 100%), tham gia phiên tòa 1.307 vụ/1.655 vụ (đạt 78,97%); đã kiểm sát 6.110/6.110 bản án, quyết định giải quyết của Tòa án (đạt 100%). Qua kiểm sát, phát hiện nhiều vi phạm, đã ban hành 85 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, ban hành 42 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục các vi phạm; các kháng nghị, kiến nghị có căn cứ pháp luật được chấp nhận cao; đồng thời, chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức 36 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng kiểm sát hoạt động tư pháp cho Kiểm sát viên tại phiên tòa (có 04 phiên tòa rút kinh nghiệm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp),...

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính còn những hạn chế, khó khăn nhất định; việc kiểm sát giải quyết trong một số vụ việc chất lượng chưa cao; số lượng kháng nghị ngang cấp so với bản án, quyết định bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy án, sửa án chiếm tỷ lệ còn thấp; một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính còn nhiều bất cập nhưng việc hướng dẫn, giải thích chưa kịp thời dẫn đến việc nhận thức và vận dụng pháp luật giữa các ngành tố tụng chưa thống nhất, gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng pháp luật tại địa phương,...

Tại Hội nghị có 08 ý kiến phát biểu tham luận chủ yếu phân tích, đánh giá để làm rõ thêm về những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục.

Đ/c Huỳnh Thế Đức, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo Chuyên đề

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Huỳnh Thế Đức, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh nhấn mạnh để kịp thời tháo gỡ và khắc phục những hạn chế, khó khăn, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp về lĩnh vực dân sự, hành chính trong thời gian tới đề xuất, kiến nghị: Các cơ quan Trung ương sớm ban hành các Thông tư liên ngành hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính để việc nhận thức và áp dụng pháp luật được thực hiện thống nhất tại địa phương; Viện kiểm sát cấp trên cần thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng ngắn hạn theo hư­ớng chuyên sâu có trọng tâm, trọng điểm cho công tác kiểm sát giải quyết án, kỹ năng phát hiện và tổng hợp vi phạm, kỹ năng xây dựng kiến nghị, kháng nghị, báo cáo kháng nghị và kỹ năng tham gia phiên tòa, phiên họp của Kiểm sát viên; Tòa án hai cấp thực hiện đầy đủ và kịp thời hơn trong việc thực hiện gửi bản án, quyết định cũng như việc chuyển các hồ sơ vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động để Viện kiểm sát xem xét việc kiến nghị, kháng nghị theo đúng quy định pháp luật hạn chế việc bị cấp giám đốc thẩm hủy án.

Đ/c Lư Thanh Dũng - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Lư Thanh Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao đối với ngành Kiểm sát Sóc Trăng đã tập trung nỗ lực thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp và yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới ngành Kiểm sát Sóc Trăng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Quán tiệt và hực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-VKSTC, ngày 06/4/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cáo về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; chủ động và tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp trong việc giải quyết các vụ án hình chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động đúng quy định của pháp luật; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và mở các cuộc hội thảo, tọa đàm tạo điều kiện cho cho công chức và Kiểm sát viên hai cấp gặp gỡ, trao đổi nhằm nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời thực hiện tốt việc xin ý kiến thỉnh thị và trả lời thỉnh thị đối với những vụ án khó khăn, vướng mắc.

- Nêu cao tính chủ động, sáng tạo, đề cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp; phát huy tốt quyền năng pháp lý của Kiểm sát viên trong việc yêu cầu Tòa án thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tố tụng. Đặc biệt, phải chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong nội bộ./.

Thạch Minh Mẫn


Tin liên quan

» VKSND huyện Long Phú tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
» Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện
» VKSND huyện Mỹ Xuyên phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa KDTM rút kinh nghiệm
» VKSND huyện Kế Sách kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng
» Phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm đối với vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định hành chính về giải quyết khiếu nại”