Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển

(Ngày đăng: 27/8/2018)

Xuất phát từ nhu cầu khách quan của việc xây dựng bộ máy nhà nước và yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Ngày 26/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan nhà nước mới là Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với sự phát triển của đất nước, hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân cũng từng bước trưởng thành, chất lượng hiệu quả và hiệu lực của công tác kiểm sát ngày càng được nâng lên góp phần bảo đảm cho nền pháp chế thống nhất, cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước đạt được những thành quả nhất định.

Tập thể Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

(năm 2018)

Đôi nét sơ lượt về Phòng kiểm sát giải quyết các vụ vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình từ khi thành lập cho đến nay

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (gọi tắt là Phòng 9), là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự. Trong quá trình hình thành và phát triển Phòng có nhiều sự thay đổi về tên gọi cũng như chức năng và nhiệm vụ theo sự thay đổi của các quy định tố tụng dân sự.

Ngày 15 tháng 01 năm 1992 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 13/QĐ-V9 về việc thi hành Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang cũ và đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ về việc thành lập bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Bộ máy làm việc gồm 6 phòng: Phòng Kiểm sát chung; Phòng Kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án kinh tế; Phòng Kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án trị an - an ninh; Phòng Kiểm sát xét xử phúc thẩm, thi hành án hình sự và kiểm sát giam giữ cải tạo; Phòng Kiểm sát xét xử và thi hành án dân sự; Văn phòng tổng hợp và 2 bộ phận khiếu tố và tổ chức Cán bộ.

Trước yêu cầu cải cách tư pháp và hoàn thiện pháp luật, năm 1993 Phòng Kiểm sát xét xử và thi hành án dân sự được tách thành Phòng Dân sự và Phòng kiểm sát thi hành án dân sự.

Đến năm 1996, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 15/QĐ-TC ngày 28 tháng 12 năm 1996 đổi tên từ Phòng Dân sự thành Phòng Kiểm sát xét xử án dân sự, kinh tế, lao động và phá sản doanh nghiệp.

Đến năm 2003, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 19/2003/QĐ-VKSTC, ngày 14 tháng 5 năm 2003 về việc thành lập và đổi tên một số phòng chuyên môn thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Trong đó đổi tên Phòng Kiểm sát xét xử dân sự, kinh tế, lao động và phá sản doanh nghiệp thành Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Năm 2011, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 09/QĐ-VKSTC-V9, ngày 11 tháng 5 năm 2011 về việc thành lập Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 5 nay là Phòng 9) và Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 12 nay là Phòng 10) trên cơ sở chia tách Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 15/5/2011.

Cơ cấu tổ chức:

Về đội ngũ cán bộ, công chức của phòng từ khi thành lập cho đến nay, các đồng chí là trưởng phòng qua các thời kỳ:

- Từ năm 1992 - 1993: đồng chí Nguyễn Chí Nguyền.

- Từ năm 1993 - 1998: đồng chí Lý Hoàng Liệt.

- Từ năm 1998 đến tháng 5/2003: đồng chí Huỳnh Thế Đức.

- Từ tháng 5/2003 đến tháng 11/2003: đồng chí Trần Thanh Vũ.

- Từ tháng 11/2003 đến năm 2007: đồng chí Huỳnh Thế Đức.

- Từ năm 2007 - 2014: đồng chí Trịnh Thanh Hiền.

- Từ năm 2014 đến nay: đồng chí Nguyễn Văn Sạch.

Hiện nay, phòng có 08 cán bộ trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 04 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm tra viên và 01 Chuyên viên. Tất cả cán bộ trong phòng đều có trình độ cử nhân Luật trong đó có 04 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị, 02 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị.

Chức năng và nhiệm vụ:

Phòng 9 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự như: Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu; Kiểm sát việc thụ lý vụ việc dân sự; Kiểm sát việc Tòa án xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ; yêu cầu Tòa án xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự hoặc tự mình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để bảo đảm cho việc thực hiện quyền kháng nghị; Kiểm sát việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án; Kiểm sát kết quả phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; Nghiên cứu hồ sơ vụ việc;Tham gia phiên tòa, phiên họp; kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, phiên họp, người tham gia tố tụng tại phiên tòa, phiên họp; phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ việc tại phiên tòa, phiên họp; Kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án. Tham mưu Lãnh đạo Viện ký ban hành ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới; Tham mưu cho Lãnh đạo Viện ký ban hành báo cáo gửi về Viện kiểm sát nhân dân cấp cao trực tiếp đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với những bản án, quyết định có dấu hiệu vi phạm.

Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở Hướng dẫn của Vụ 9 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phòng xây dựng Chương trình và Kế hoạch công tác cho các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công tác; trả lời các vụ án có thỉnh thị; hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố.

Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc dân sự trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án; kịp thời phát hiện vi phạm các bản án, quyết định của Tòa án để thực hiện quyền kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền.

Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật, sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Những thành tích đạt được:

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, với nhiều lần thay đổi tên gọi và bổ sung nhiệm vụ, với cơ cấu cán bộ thay đổi, nhưng các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên, chuyên viên của Phòng 9 đã không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Hàng năm, ngay từ đầu năm được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc của Lãnh đạo Viện trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng. Từ đó Phòng đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch đầu năm trên cơ sở bám chặt Hướng dẫn của Vụ nghiệp vụ (Vụ 9) thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ luôn bám chặt các quy định của pháp luật hiện hành như: Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Bộ luật dân sự năm 2015 và các Luật có liên quan,... đảm bảo việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình khách quan, đúng pháp luật, tạo niềm tin nơi nhân dân. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quy định, Phòng 9 thực hiện nghiêm túc kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, người tiến hành tố tụng của Tòa án, người tham gia tố tụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong suốt quá trình giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, bắt đầu từ khi Tòa án thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự, đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự hoặc từ khi Tòa án thông báo thụ lý vụ việc dân sự đến khi bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà không có kháng nghị, không có yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Thực hiện đầy đủ, có chất lượng và hiệu quả các quyền của Viện kiểm sát như: kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ,...

Phân công Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp thuộc trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Để chủ động có Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp, trong quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp, ngoài tên Kiểm sát viên chính, có phân công Kiểm sát viên dự khuyết. Kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của Tòa án. Sau khi nhận được bản án, quyết định do Tòa án chuyển đến, Kiểm sát viên được Lãnh đạo phân công kiểm sát và lập phiếu kiểm sát. Đồng thời gửi ngay phiếu kiểm sát bản án, quyết định kèm theo bản án, quyết định đó cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp.Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng đã xây dựng phối hợp, tăng cường tổng kết thực tiễn, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự cho các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới cũng như ban hành Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ, xây dựng các chuyên đề, tài liệu tập huấn nghiệp vụ và tăng cường giải đáp, hướng dẫn thống nhất nhận thức về pháp luật đối với cấp dưới.

Với những cố gắng của tập thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên tập thể Phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng hàng năm luôn hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đạt và vượt một số chỉ tiêu do ngành giao và đạt được những thành tích nổi bật góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị nói chung và của Phòng nói riêng, cụ thể:

- Năm 2008 được Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương Lao động Hạng Ba”.

- Năm 2013 được Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương Lao động Hạng Nhì”.

- Mười năm liền (2003-2013) đạt được danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”;

- Mười năm liền (2006-2016) và năm 2018 được Viện trưởng VKSND Tối cao trao tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”.

- Nhiều cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động xuất sắc” được tặng giấy khen.

Thông tin liên hệ:

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3824985

Email: phong9vksst@gmail.com

 

 

Nguyễn Minh Vương


Tin liên quan

» Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển
» Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú 41 năm hình thành và phát triển