Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tăng cường đẩy mạnh, khai thác hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến trong việc tổ chức các hội nghị

Để tiếp tục đẩy mạnh, khai thác hệ thống truyền hình trực truyến trong việc tổ chức các hội nghị theo hướng hiện đại, tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2017 và phương châm của Ngành Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”.

          Trong 02 ngày 27 và 28/02/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt công tác kiểm sát về lĩnh vực dân sự, hình sự, thống kê và công nghệ thông tin.

Đ/c Huỳnh Thế Đức, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị ngày 27/02/2017

          Theo đó, trong ngày 27/02/2017, tại điểm cầu chính của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đồng chí Huỳnh Thế Đức, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các văn bản về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và công tác kiểm sát thi hành án dân sự; cùng dự có lãnh đạo Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và toàn thể công chức Phòng 9, Phòng 10 và Phòng 11; Viện trưởng, lãnh đạo phụ trách và Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và công tác kiểm sát thi hành án dân sự của 11 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Hội nghị đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; Thông tư liên tịch số 02/TTLT-VKSTC-TANDTC ngày 31/8/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Thông tư liên tịch số 03/TTLT-VKSTC-TANDTC ngày 31/8/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính; Quy chế số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

          Trên cơ sở triển khai, quán triệt đã tạo điều kiện cho cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực công tác dân sự, hành chính và thi hành án dân sự.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Đức, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị. Đồng thời, yêu cầu đề cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo phòng và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; của cán bộ, Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; nâng cao tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm ngang cấp, hạn chế không để xảy ra các trường hợp bản án, quyết định bị hủy, sửa có lỗi của Viện kiểm sát nhưng không phát hiện để kháng nghị hoặc báo cáo kháng nghị; quan tâm bố trí cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu theo quy định của các đạo luật mới về tư pháp; xây dựng và triển khai thực hiện tốt nội dung đột phá năm 2017; kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật trong thụ lý, giải quyết, nắm chắc tiến độ, nội dung vụ án, vụ việc đề xuất quan điểm giải quyết có căn cứ, đúng pháp luật; tiếp tục nghiên cứu, tập hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ để kịp thời báo cáo, đề xuất việc hướng dẫn, giải đáp thực hiện thống nhất.

          Cũng trong ngày 28/02/2017, đồng chí Nguyễn Hồng Phuông, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017 về lĩnh vực hình sự, thống kê và công nghệ thông tin tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; cùng dự có lãnh đạo Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và toàn thể công chức Phòng 1, Phòng 2, Phòng 7 và Phòng Thống kê; Viện trưởng, lãnh đạo phụ trách và Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức làm công tác giải quyết án hình sự và công tác thống kê của 11 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

   Đ/c Nguyễn Hồng Phuông, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị ngày 28/02/2017

Hội nghị đã triển khai cụ thể hóa Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng về những nhiệm vụ trọng tâm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế, chức vụ, tham nhũng và trật tự xã hội; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự, thống kê và công nghệ thông tin năm 2017; triển khai, quán triệt Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị hình sự cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong hai cấp kiểm sát; thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đề ra các giải pháp phù hợp và điều kiện để đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, quyết liệt nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phuông, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu kết luận hội nghị: để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát tỉnh và của từng đơn vị về lĩnh vực hình sự, thống kê và công nghệ thông tin  năm 2017, đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và từng cán bộ, Kiểm sát viên được phân công phụ trách thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử án hình sự, thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo việc bắt tạm giữ, tạm giam, việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, hoặc bỏ lọt tội phạm, quá hạn tạm giữ, tạm giam, đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do không phạm tội, trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện kiểm sát; chủ động, linh hoạt đề ra và tổ chức các biện pháp phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; báo cáo cung cấp thông tin kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội xâm phạm hoạt động tư pháp xảy ra tại địa phương hoặc lĩnh vực công tác được giao; tăng cường hơn nữa công tác kháng nghị phúc thẩm ngang cấp hoặc báo cáo đề nghị kháng nghị theo thẩm quyền; chú trọng nâng cao hơn nữa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, phấn đấu không để xảy ra điểm nóng, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp; tiếp tục đề ra các giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê, công nghệ thông tin; tranh thủ sự ủng hộ và giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy và chính quyền địa phương; phát huy vai trò chủ động, tích cực trong quan hệ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương.

          Qua việc tổ chức các hội nghị trực truyến trong hai cấp Kiểm sát đã phát huy được nhiều kết quả tích cực, vừa tiết kiệm được thời gian, kinh phí, vừa mở rộng thành phần tham dự, phục vụ có hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; vì vậy việc tăng cường, đẩy mạnh tổ chức các hội nghị trực truyến trong thời gian tới là thiết thực, hiệu quả và cần phát huy./.

 

Thạch Minh Mẫn - KSV Trung cấp VKSND tỉnh Sóc Trăng


Tin liên quan

» VKSND thị xã Ngã Năm thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại các xã, phường
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã
» VKSND thị xã Ngã Năm trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại xã, phường
» Ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng trên đất Cù Lao”
» Cụm Thi đua số 2 – Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2022