Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Sóc Trăng kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát 11 tháng năm 2016 tại Viện KSND huyện Cù Lao Dung

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-VKS, ngày 17/10/2016 của Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát năm 2016. Vào ngày 14/11/2016, đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại đơn vị VKSND huyện Cù Lao Dung. Đoàn kiểm tra đã nghe Lãnh đạo viện báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm sát từ ngày 01/12/2015 đến 31/10/2016. Sau khi nghe Lãnh đạo VKSND  huyện Cù Lao Dung báo cáo, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp làm việc với các bộ phận nghiệp vụ trực thuộc VKSND huyện Cù Lao Dung; tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kế hoạch kiểm tra.

Đ/c Nguyễn Văn Sáu - Viện trưởng VKSND huyện Cù Lao Dung thông qua báo cáo

kết quả thực hiện công tác kiểm sát từ ngày 01/12/2015 đến 31/10/2016

Qua 01 ngày kiểm tra, thay mặt đoàn, đồng chí Đinh Gia Hưng đã biểu dương kết quả công tác đạt được, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức VKSND huyện Cù Lao Dung trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, các chỉ tiêu lớn đã thực hiện tốt đáng biểu dương như:

- Trong kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, đơn vị đã kiểm sát tổng số 30 tin báo, tố giác, giải quyết 30 tin báo, tố giác, đạt 100%.

- Tỷ lệ giải quyết án hình sự của đơn vị đạt 93%; trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Quy chế tạm giữ tạm giam, thường kỳ, định kỳ đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện thực hiện 04 cuộc kiểm sát trực tiếp tại nhà tạm giữ huyên Cù Lao Dung (ban hành 04 kết luận); trong Kiểm sát việc quản lý án treo, đã thực hiện kiểm sát trực tiếp án treo tại 03 xã, thị trấn. Qua công tác kiểm sát đã ban hành kết luận;   

- Trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại… đạt 93%. Qua kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị đối với Tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ việc, dân sự.

- Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự đơn vị đã chú trọng kiểm sát việc ra quyết định và việc tổ chức thi hành; phối hợp, kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án 40/176 việc các quyết định hoãn thi hành án, quyết định ủy thác thi hành án và những việc xếp vào loại chưa có điều kiện thi hành án (chiếm tỷ lệ 22.7%). Phân loại điều kiện thi hành án, đã tiến hành kiểm sát, lập phiếu kiểm sát đối với các quyết định về thi hành án. Đã thực hiện kiểm sát trực tiếp Chi cục Thi hành án dân sự, có ban hành kết luận, kiến nghị; 01 kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự khắc phục vi phạm trong việc chuyển giao các quyết định thi hành án cho Viện kiểm sát.

Đ/c Đinh Gia Hưng, Viện trưởng  VKSND tỉnh Sóc Trăng 

phát biểu kết luận qua cuộc kiểm tra

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được thì qua kiểm tra Đoàn kiểm tra cũng phát hiện trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND huyện Cù Lao Dung còn tồn tại một số hạn chế, cần chấn chỉnh và khắc phục. Kết thúc kiểm tra, thay mặt Đoàn kiểm tra của VKSND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Đinh Gia Hưng - Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Viện trưởng VKSND huyện Cù Lao Dung trong phạm vi trách nhiệm của mình tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đề ra biện pháp khắc phục những việc còn tồn tại, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2016. Để hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong thời gian tới VKSND huyện Cù Lao Dung cần:

Một là, khẩn trương rà soát tình hình, kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016 và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 07/01/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình công tác năm 2016.

- Hai là, cần tích cực hơn nữa trong việc làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật, tội phạm để kiến nghị phòng ngừa; cần kiểm sát chặt chẽ hơn nữa công tác kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác này để kịp thời kiến nghị phòng ngừa, khắc phục không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng;

- Ba là, tăng cường công tác phối hợp liên ngành Tòa án-Viện kiểm sát -Thi hành án dân sự - Công an và các cơ quan chức năng, huy động lực lượng của các cơ quan hữu quan trong bộ máy chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, phối hợp hỗ trợ tổ chức thi hành án dân sự; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đ/c Nguyễn Văn Sáu, Viện trưởng VKSND huyện Cù Lao Dung thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Sóc Trăng và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016.                                           

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hiền –Phó trưởng phòng 9 thông qua kết quả kiểm tra hồ sơ, sổ sách của bộ phận Dân Sự VKSND huyện Cù Lao Dung

Đ/c Nguyễn Văn Phước –Trưởng phòng 1 thông qua kết quả kiểm tra hồ sơ, sổ sách của bộ phận Hình sự VKSND huyện Cù Lao Dung

 

Đỗ Minh Hiền  

VKSND huyện Cù Lao Dung


Tin liên quan

» VKSND thị xã Ngã Năm thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại các xã, phường
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã
» VKSND thị xã Ngã Năm trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại xã, phường
» Ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng trên đất Cù Lao”
» Cụm Thi đua số 2 – Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2022