Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Tiến hành xác minh điều kiện thi hành án tại các phường trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-VKS ngày 15/01/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng về việc xác minh điều kiện thi hành án tại các phường trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng thành lập Đoàn xác minh gồm 03 đồng chí, do đồng chí Đỗ Minh Hùng - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn,  đồng chí Sơn Cươl - kiểm sát viên và Nguyễn Trung Đang - chuyên viên thành viên,  tiến hành xác minh theo thứ tự từ phường 1 đến phường 9 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Theo danh sách cung cấp của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng đã xác minh 172 việc thi hành án, chiểm tỉ lệ 59,7% trên tổng các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án.

Qua kết quả xác minh điều kiện thi hành án cho thấy: người phải thi hành án đa số bỏ địa phương đi nơi khác làm ăn, sinh sống không rõ địa chỉ, nơi cư trú, một số đối tượng vẫn còn sinh sống tại địa phương nhưng không có nghề nghiệp ổn định, không có thu nhập hoặc có nhưng chỉ đủ để phục vụ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cũng có trường hợp thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo không có điều kiện thi hành án.

Qua cuộc xác minh Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng phát hiện vi phạm như:  Một số trường hợp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng sau khi ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án Cơ quan thi hành án không gửi quyết định cho Ủy ban nhân dân phường nơi người phải thi hành án cư trú để niêm yết. Điều này vi phạm khoản 2 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự. Cũng có trường hợp qua xác minh của Viện kiểm sát đã xác định được hiện nay người phải thi hành án còn cư trú tại địa phương và có điều kiện thi hành án, nhưng Cơ quan thi hành án vẫn xếp vào loại chưa có điều kiện thi hành án, mà chưa ra quyết định tiếp tục thi hành án để giải quyết dứt điểm, nhằm giảm bớt lượng việc thi hành án tồn động kéo dài nhiều năm. Qua đó Viện kiểm sát thành phố tổng hợp những vi phạm để kiến nghị đối với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng khắc phục những vi phạm và thực hiện đúng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, nhằm đưa công tác thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng đi vào nền nếp và đạt quả cao trong thời gian tới.

 

Nguyễn Trung Đang

 


Tin liên quan

» VKSND thị xã Ngã Năm thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại các xã, phường
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã
» VKSND thị xã Ngã Năm trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại xã, phường
» Ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng trên đất Cù Lao”
» Cụm Thi đua số 2 – Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2022