Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện sáng kiến cấp cơ sở năm 2023

Vừa qua, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Phuông – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện sáng kiến cấp cơ sở năm 2023 trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng, nhằm đảm bảo việc xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở được chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định.

Đoàn kiểm tra sáng kiến của các đơn vị cấp phòng và tương đương

trực thuộc VKSND tỉnh

Tại cuộc kiểm tra, trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến của các tác giả, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và tài liệu có liên quan về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Đồng thời tiến hành xác minh làm rõ tính mới, tính hiệu quả và phạm quy áp dụng của các sáng kiến vào trong công tác.

Đoàn kiểm tra sáng kiến của các đơn vị VKSND cấp huyện

Kết quả kiểm tra cho thấy các tác giả đều bám sát vào đề tài sáng kiến đã đăng ký và các đề tài liên quan mật thiết đến hoạt động của Ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác xây dựng Ngành.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phuông – Trưởng đoàn, phát biểu kết luận sơ bộ

Phát biểu kết luận sơ bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Phuông – Trưởng đoàn nhấn mạnh: Việc đăng ký và thực hiện sáng kiến đã tác động tích cực đến kết quả công tác trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng, các tác giả đã chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện và triển khai áp dụng đạt hiệu quả thiết thực trong đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau: Một số giải pháp chưa chứng minh được tính mới, tính hiệu quả, chưa có sự thống thống nhất giữa tên đề tài và mô tả trong báo cáo. Do đó, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu các tác giả cần nghiên cứu kỹ về nội hàm của sáng kiến để đăng ký và tổ chức thực hiện sáng kiến đảm bảo tính mới, tính hiệu quả trong thời gian tới.

 

Bình Tánh


Tin liên quan

» Viện KSND huyện Thạnh Trị phối hợp với Tòa án tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án Tranh chấp ly hôn, nuôi con, chia tài sản chung
» VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp
» VKSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự cố ý gây thương tích
» VKSND thị xã Vĩnh Châu phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án trộm cắp tài sản