Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, kinh tế, ma túy, tham nhũng và chức vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng – Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

(Ngày đăng: 7/8/2018)

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và nay là Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 của Quốc hội, đồng thời để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và phòng chống tội phạm tại địa phương liên quan đến lĩnh vực án an ninh, kinh tế, ma túy, tham nhũng và chức vụ, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, kinh tế, ma túy, tham nhũng và chức vụ (Phòng 1) được thành lập. Ban đầu với 05 đồng chí gồm: đồng chí Phan Văn Tùng, Nguyễn Việt Hùng, Trần Hồng Diễm, Lâm Dạ Hằng và Trầm Minh Khang. Viện trưởng phân công đồng chí Phan Văn Tùng làm Trưởng phòng, đồng chí Nguyễn Việt Hùng làm Phó trưởng phòng.

Sau khi thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đầu năm 2015 điều động đồng chí Phan Văn Tùng về nhận nhiệm vụ tại Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Sóc Trăng và điều động đồng chí Nguyễn Văn Phước, Trưởng phòng 3 sang nhận nhiệm vụ Trưởng phòng 1.

Đồng chí Nguyễn Văn Phước – Trưởng phòng

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Phó trưởng phòng

Sau đó tháng 10/2016, đồng chí Trần Hồng Diễm được điều động về nhận nhiệm vụ tại Phòng 9 Viện KSND tỉnh, đến tháng 2/2017 tiếp tục điều động đồng chí Trầm Minh Khang đến nhận nhiệm vụ tại Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Sóc Trăng. Đến tháng 3/2017, Phòng tiếp nhận  đồng chí Đồng Phước Thạnh về nhận nhiệm vụ và đến tháng 6/2018, đồng chí Trần Thanh Nam được điều động về nhận nhiệm vụ từ Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Hiện tại phòng còn 05 đồng chí.

Tập thể phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, kinh tế, ma túy, tham nhũng và chức vụ năm 2018

Theo quy chế về tổ chức, hoạt động của phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, kinh tế, ma túy, tham nhũng và chức vụ có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

      1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, kinh tế, ma túy, tham nhũng và chức vụ.

      2. Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở phạm vi phòng phụ trách.

      3. Quản lý, lưu trữ hồ sơ án hình sự theo quy định.

      4. Phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án nhân dân tỉnh trong việc giải quyết án hình sự, thực hiện chế độ thông tin báo cáo và tham mưu cho Lãnh đạo Viện đối với các báo cáo và yêu cầu của Vụ nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

      5. Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

2. Tổ chức hoạt động của phòng trong tình hình mới

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo và tích cực của Kiểm sát viên trong hoạt động điều tra nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự.

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và các cơ quan hữu quan để tiếp nhận và giải quyết kịp thời, chính xác các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tăng cường kiểm sát chặt chẽ 100% tin báo về tội phạm Cơ quan điều tra thụ lý, đảm bảo việc giải quyết đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự;. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố xảy ra trên đia bàn tỉnh.

- Thực hiện kiểm sát điều tra ngay từ đầu quá trình tố tụng của mỗi vụ án; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra từng vụ án, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không để xảy ra tình trạng khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau đó phải đình chỉ điều tra vì lý do không phạm tội. Chú trọng nâng cao chất lượng các bản yêu cầu điều tra và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các yêu cầu điều tra của Cơ quan điều tra. Tích cực tác động Cơ quan điều tra kết thúc điều tra trong thời hạn luật định số án đã khởi tố. 

- Nâng cao trách nhiệm Kiểm sát viên trong việc hỏi cung, phúc cung bị can trước khi đề xuất phê chuẩn, đề xuất ban hành các quyết định tố tụng. Tăng cường yêu cầu kiểm tra, xác minh, yêu cầu điều tra. Phấn đấu mỗi Kiểm sát viên tham gia kiểm sát họat động hỏi cung của Điều tra viên ít nhất 01 lần/01 bị can; đồng thời chủ động tham gia đầy đủ các họat động điều tra: Khám nghiệm hiện trường, tử thi, khám xét, đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và thực nghiệm điều tra theo quy định của của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền con người của bị can trong hoạt động tố tụng, trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đảm bảo việc áp dụng hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn phải có căn cứ và đúng pháp luật; không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam trái pháp luật thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra công tác bắt, tạm giữ, tạm giam đối với Viện kiểm sát cấp huyện.

 - Không để xảy ra việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa Viện kiểm sát với Cơ quan điều tra và phấn đấu tỷ lệ chấp nhận Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung dưới 5% và không có trách nhiệm của Kiểm sát viên.

- Tuân thủ nghiêm quy định về giao nhận hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, biên bản hoạt động điều tra giữa Cơ qaun điều tra và Kiện kiểm sát, thực hiện việc đóng dấu bút lục và sao lưu tài liệu phục vụ xây dựng hồ sơ kiểm sát theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp hành nghiêm công tác lập hồ sơ kiểm sát án hình sự theo đúng Quyết định số 590/QĐ-VKSTC-V3 ngày 05/12/2014.

- Thực hiện nghiêm Quy chế tạm thời về Công tác THQCT, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 và các quy chế nghiệp vụ khác; tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong việc tổng hợp xây dựng  báo cáo đề xuất, dự thảo cáo trạng truy tố, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội; phấn đấu truy tố đạt 100% các vụ án thụ lý.

- Tích cực phối hợp, tác động Toà án đưa ra xét xử trong hạn luật định các vụ án Viện kiểm sát đã truy tố. Không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa tuyên không phạm tội và án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm huỷ án để điều tra hoặc xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát; nâng cao số lượng và chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm, đảm bảo kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt 90% trở lên.

- Phấn đấu giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của phòng đúng thời gian quy định.

- Đảm bảo định kỳ hàng quý, phòng có thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát cấp huyện.

- Tổng hợp các vi phạm thông qua công tác THQCT và KSĐT, KSXX để kiến nghị hoặc phối hợp Phòng 7 kiến nghị Cơ quan điều tra, Tòa án khắc phục vi phạm; đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Viện kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, tín dụng, tài chính.

- Chủ động đề xuất với Lãnh đạo Viện về công tác cán bộ của Phòng, đảm bảo biên chế cán bộ phù hợp với yêu cầu công tác của phòng, số lượng và chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc../.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, kinh tế, ma túy, tham nhũng và chức vụ:

- Tầng 2, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, số 112, Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Số điện thoại: 02993.616602.

 

Đồng Phước Thạnh


Tin liên quan

» Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển
» Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển