Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Nâng cao công tác tham mưu, tổng hợp và văn thư, lưu trữ trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng, 09 nhiệm vụ cần thực hiện

 Công tác tham mưu, tổng hợp có vị trí đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc của tất cả các cơ quan. Nó hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo cơ quan trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; trong triển khai và kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định lãnh đạo, quản lý; trong tổ chức quản lý và điều hành, điều phối công việc hàng ngày của cơ quan.

Công tác văn thư, lưu trữ là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của mỗi cơ quan nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý, điều hành; ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hằng ngày, tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan.

Nhận thức được tầm quan trọng của hai mảng công tác trên, thời gian qua Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã liên tục triển khai, quán triệt những quy định của Nhà nước và của Ngành về công tác tham mưu, tổng hợp và văn thư lưu trữ cho công chức hai cấp. Đặc biệt với sự quan tâm của Lãnh đạo đơn vị, hai công tác này càng được chú trọng, chỉ đạo sâu sát hơn mà điểm nhấn là Hội nghị tập huấn công tác tham mưu, tổng hợp và công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 vừa được Viện kiểm sát tỉnh tổ chức vào ngày 01/6/2018 với hình thức hội nghị trực tuyến tới 11 điểm cầu Viện kiểm sát cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác tại hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hoàn- Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng phát biểu kết luận và đề ra 09 nhiệm vụ, yêu cầu hai cấp Kiểm sát thực hiện trong thời gian tới:

          1. Thống kê danh sách cán bộ, công chức chuyên môn đang trực tiếp thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp và công tác văn thư, lưu trữ trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng để tăng cường công tác quản lý, thuận tiện cho công tác phối hợp giữa hai cấp khi thực hiện nhiệm vụ và phục vụ cho công tác cử cán bộ tập huấn, bồi dưỡng kịp thời.

2. Từng đơn vị thực hiện việc tập hợp các văn bản, quy định có liên quan công tác tham mưu, tổng hợp và công tác văn thư, lưu trữ để khi cần thiết có nghiên cứu ngay. Đặc biệt khi có sự biến động về nhân sự, thay đổi về phân công nhiệm vụ cán bộ kế thừa thuận tiện cho nghiên cứu để thực hiện tốt nhiệm vụ mới.

          3. Thực hiện đánh giá thường xuyên kết quả triển khai, thực hiện các quy định về hai mảng công tác trên thông qua thông báo rút kinh nghiệm định kỳ mà trọng tâm là Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao quy định về công tác tham mưu, tổng hợp; Quyết định số 381/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao quy định về công tác văn thư, lưu trữ; Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định số 393/QĐ-VKSTC ngày 01/7/2016 Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân.

4. Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh tham mưu Lãnh đạo viện xây dựng và ban hành kế hoạch trực tiếp kiểm tra theo chuyên đề riêng đối với kết quả thực hiện công tác tác tham mưu, tổng hợp và công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện trên địa bàn.

5. Trong từng đơn vị phải xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ với bộ phận tổng hợp. Trong đó, cần đặt biệt quan tâm đến việc cung cấp thông tin, số liệu của các bộ phận cho bộ phận tổng hợp để xây dựng các loại báo cáo định kỳ hoặc đột xuất đạt chất lượng; các bộ phận phải đảm bảo tính kịp thời khi được yêu cầu cung cấp thông tin và phải có trách nhiệm với nội dung đã cung cấp.

6. Cán bộ phụ trách công tác tổng hợp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác tổng hợp; phải xác định đây là một công tác quan trọng của đơn vị, nhiệm vụ quan trọng của bản thân. Trong quá trình phân công nhiệm vụ đối với mảng công tác này, Lãnh đạo đơn vị cần để tâm đánh giá và lựa chọn cán bộ cho phù hợp yêu cầu công tác, phát huy được thế mạnh của cán bộ đó.

7. Toàn thể cán bộ công chức hai cấp cần nghiên cứu vào trao dồi thêm về quy định và kỹ năng soạn thảo văn bản. Đáp ứng yêu cầu công việc, từng cán bộ, công chức phải soạn thảo được, đúng các loại văn bản theo quy định trên máy vi tính. Trong điều kiện cho phép, thời gian tới Viện kiểm sát tỉnh nên tổ chức một cuộc kiểm tra hoặc cuộc thi (theo phong trào) về kỹ năng này trong hai cấp.

8. Cán bộ phụ trách công tác văn thư phải nêu cao trách nhiệm kiểm tra cẩn thận các văn bản trước khi ban hành và chịu trách nhiệm về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản đã ban hành. Cán bộ văn thư phải mạnh dạn đề xuất sửa chữa, cương quyết từ chối đóng dấu phát hành đối với các văn bản vi phạm về mặt hình thức.

9. Nhiệm vụ lưu trữ là nhiệm vụ chung của cả tập thể đơn vị, không phải là nhiệm vụ riêng của cán bộ lưu trữ hay một cá nhân nào. Hồ sơ, tài liệu được chuyển đến cán bộ lưu trữ được xem như giai đoạn cuối của quá trình lưu trữ (đưa vào kho) vì vậy các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên, cán bộ phụ trách nghiệp vụ phải nghiên cứu các quy định và phối hợp với cán bộ lưu trữ để thực hiện hiệu quả quá trình lưu trữ trước đó. Để đưa công tác này đi vào nề nếp, đạt hiệu quả là một quá trình dài, trong đó cần đòi hỏi sự quan tâm của Lãnh đạo đơn vị, sự duy trì thường xuyên của các bộ phận nghiệp vụ và kiên trì, siêng năng của cán bộ lưu trữ.

 

Đinh Hoàng Minh


Tin liên quan

» Học tập tử tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” nâng cao đạo đức cách mạng
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm”
» Ba năm sắc áo thiên thanh
» Chi bộ V, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh