Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Long Phú

Vừa qua, Đoàn Kiểm tra VKSND tỉnh tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đối với đơn vị VKSND huyện Long Phú. Đoàn do đồng chí Tô Hoàng Ơn - Phó Chánh Thanh tra VKSND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các thành viên Đoàn.

Trên cơ sở báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 458/KL-VKS-TTra, ngày 08/4/2022 của VKSND tỉnh Sóc Trăng, kết luận thanh tra về công tác thực hành quyền công tố kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm án hình sự đối với Viện kiểm sát nhân huyện Long Phú. Đoàn Kiểm tra tiến hành trực tiếp kiểm tra hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án và các tài liệu có liên quan theo kế hoạch kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra kết quả thực hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 458/KL-VKS-TTra, ngày 08/4/2022.

Đoàn Kiểm tra tại VKSND huyện Long Phú

Qua hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại diện Đoàn Kiểm tra – Đồng chí Tô Hoàng Ơn, Trưởng đoàn có kết luận sơ bộ, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm án hình sự, đơn vị đã khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được nêu trong Kết luận thanh tra số 458/KL-VKS-TTra, ngày 08/4/2022, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự về cơ bản đã thực hiện các biểu mẫu theo phụ lục B được ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của VKSND tối cao: Báo cáo đề xuất giải quyết tin báo; áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố Kiểm sát viên thực hiện đầy đủ và đề xuất quan điểm cụ thể rõ ràng. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện các biểu mẫu giúp đơn vị khắc phục và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2023.

Trần Thị Bé Duyên


Tin liên quan

» VKSND huyện Kế Sách phối hợp trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù Quý I năm 2024
» VKSND huyện Cù Lao Dung trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù Quý I năm 2024
» VKSND thị xã Ngã Năm tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự “Tranh chấp chia thừa kế”
» VKSND huyện Mỹ Xuyên trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù quý I năm 2024
» Phòng 9 VKSND tỉnh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm dân sự