Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp – Quá trình thành lập và phát triển

(Ngày đăng: 17/7/2018)

1. Đặc điểm tình hình

Phòng Khiếu tố - Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Sóc Trăng được thành lập từ khi tái lập tỉnh năm 1992 đến tháng 7/2006 thì Phòng Khiếu tố - Tổ chức được tách thành 02 phòng riêng biệt là Phòng Khiếu Tố và Phòng Tổ chức cán bộ. Từ tháng 8/2015 đến nay Phòng Khiếu tố đổi tên là Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KN,TC) trong hoạt động tư pháp (Phòng 12). Tổng số cán bộ của Phòng kiểm sát giải quyết đơn KN,TC trong hoạt động tư pháp hiện tại gồm có: 03 đồng chí. Trong đó: Có 02 đồng chí là Kiểm sát viên Trung cấp và 01 đồng chí Kiểm sát viên sơ cấp; 03/03 đồng chí đều là Đảng viên; 03 đồng chí có trình độ cử nhân Luật; Về trình độ chính trị: 02/02 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị.

Tập thể Phòng 12 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2018

2. Chức năng nhiệm vụ

Từ khi thành lập đến nay Phòng luôn đề cao vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác tiếp công dân; công tác quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc giải quyết KN,TC thuộc thẩm quyền và thuộc trách nhiệm kiểm sát của hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng. Đồng thời luôn cố gắng thực hiện tốt việc tiếp công dân và tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn KN,TC theo đúng quy định của pháp luật, tránh để tình trạng KN, TC kéo dài gây bức xúc cho người gửi đơn. Ngoài ra, hàng năm Phòng 12 - VKSND tỉnh Sóc Trăng luôn có Kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các Viện kiểm sát cấp huyện về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tô cáo.

Phòng 12 - VKSND tỉnh Sóc Trăng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều đồng chí đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, điển hình đồng chí Trưởng Phòng được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2016 và hằng năm cán bộ, công chức đều được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

 Bên cạnh đó, tất cả cán bộ của Phòng luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nội quy cũng như quy chế của Ngành, của cơ quan. Nội bộ đoàn kết tốt và giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tất cả cán bộ - Kiểm sát viên của phòng tích cực tham gia; luôn tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống thật giãn dị, trong sạch; gương mẫu, chuẩn mực trong các sinh hoạt của cuộc sống. Luôn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia phong trào thi đua do Đảng, Đoàn thể, Ngành phát động.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Trưởng phòng Phòng 12 VKSND tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ, nhiều biện pháp, giải pháp đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, tổ chức tốt công tác cán bộ, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, đề ra chương trình thi đua, khen thưởng thiết thực, phát huy tối đa quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tổ chức ký kết nhiều quy chế phối hợp liên ngành... Qua đó công tác kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng có chất lượng. Bên cạnh đó Phòng 12 tập trung thực hiện tốt việc phân loại, xử lý và theo dõi việc giải quyết đơn KN,TC đã chuyển các cơ quan tư pháp để nắm và phát hiện những vi phạm trong giải quyết đơn KN,TC của các cơ quan này. Từ đó làm cơ sở pháp lý để Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng thực hiện các phương thức kiểm sát theo quy định của pháp luật. Đối với công tác tiếp công dân và Kiểm sát giải quyết KN, TC thì cán bộ, Kiểm sát viên luôn thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao, ứng xử hài hòa nhẹ nhàng với công dân, biết tôn trọng lắng nghe ý kiến và ghi nhận những bức xúc, khiếu nại, phản ánh của công dân; thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế nghiệp vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, không lợi dụng nghề nghiệp để gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Luôn biết vận dụng kỹ năng nghiệp vụ để phát hiện vi phạm của cơ quan tư pháp ,kịp thời tham mưu Lãnh đạo ban hành kiến nghị để khắc phục vi phạm. Từ đó dần dần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát. Hàng quý, Phòng đều ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với các Viện kiểm sát cấp huyện đã phát huy thực hiện tốt công tác khiếu tố. Đồng thời, cũng nêu rõ những đơn vị còn hạn chế để cùng rút kinh nghiệm chung. Việc trả lời thỉnh thị giải đáp những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ luôn thực hiện thường xuyên và kịp thời.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể luôn được quan tâm thực hiện, Chi bộ 2 Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng luôn được cấp trên công nhận là Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”;  Công đoàn luôn phát huy tốt vai trò giám sát, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức; hàng năm đều tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, cùng với chính quyền thực hiện đầy đủ mọi chế độ, chính sách của Nhà nước, quy định của Ngành đối với cán bộ, công chức. 

Phát huy những thành quả đã đạt được, tập thể Phòng 12 VKSND tỉnh quyết tâm phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, sáng tạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” thực hiện tốt 10 chữ vàng Bác Hồ đã giành tặng cho ngành kiểm sát nhân dân: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác của Ngành, thiết thực phục vụ chính trị của địa phương.

                                             Tè Thị Cẩm Nhi


Tin liên quan

» Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển
» Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển