Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND thị xã Ngã Năm

Vừa qua, Đoàn Thanh tra VKSND tỉnh tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đối với đơn vị VKSND thị xã Ngã Năm. Đoàn do đồng chí Vũ Phương Liên, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các thành viên Đoàn.

Trên cơ sở báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 633/KL-VKS-TTra, ngày 29/4/2021 của VKSND tỉnh Sóc Trăng, kết luận thanh tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm án hình sự đối với VKSND thị xã Ngã Năm. Đoàn thanh tra tiến hành trực tiếp kiểm tra hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án và các tài liệu có liên quan theo kế hoạch kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra kết quả thực hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 633/KL-VKS-TTra, ngày 29/4/2021.

Qua hai ngày làm việc, đại diện Đoàn Thanh tra – Đồng chí Vũ Phương Liên, trưởng đoàn có những đánh giá sơ bộ, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm án hình sự của đơn vị qua khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được nêu trong Kết luận thanh tra số 633/KL-VKS-TTra, ngày 29/4/2021, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự về cơ bản đã thực hiện các biểu mẫu theo phụ lục B được ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của VKSND tối cao; phối hợp cùng Điều tra viên hỏi cung bị can trong giai đoạn điều tra, phúc cung bị can trong giai đoạn truy tố cũng như thực hiện tốt việc kiểm sát biên bản phiên tòa theo quy định tại Quyết định số 505/QĐ-VKSTC, ngày 18/12/2017…. Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn Thanh tra tổng hợp báo cáo đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách, dự thảo kết luận thanh tra theo quy định. 

Trần Thị Bé Duyên


Tin liên quan

» Đoàn công tác VKSND tỉnh làm việc tại đơn vị VKSND huyện Mỹ Xuyên
» VKSND huyện Mỹ Xuyên tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện
» Bản án nghiêm khắc cho các đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
» Chi bộ Viện kiểm sát thị xã Ngã Năm trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
» VKSND huyện Châu Thành trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự