Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự trật tự xã hội - Quá trình hình thành và phát triển

(Ngày đăng: 17/7/2018)

1. Quá trình hình thành và chức năng của đơn vị

Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng 2) hiện nay có tiền thân là Phòng kiểm sát điều tra án Trị an - An ninh (gọi tắt là Phòng trị an) được thành lập cùng với sự thành lập của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng từ tháng 4 năm 1992,  vào thời điểm đó do đồng chí Trần Văn Năm làm Trưởng phòng.

Đến năm 2002, thực hiện Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và Quyết định số 120/2003/QĐ-VTC(V9) ngày 09/4/2003 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về cơ cấu bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự được hình thành trên cơ sở sáp nhập Phòng kiểm sát điều tra án Trị an – An ninh và Phòng kiểm sát điều tra án Kinh tế, đồng chí Đinh Gia Hưng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng.

Năm 2005, căn cứ Quyết định số 35/2005/QĐ-VKSTC ngày 14/7/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chia tách Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự, Phòng được tách ra thành Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng 1A), do đồng chí Huỳnh Văn Dũng làm Trưởng phòng.

Từ năm 2015, trên cơ sở Quyết định số 587/QĐ-VKSTC-V15 ngày 18/8/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành về việc quy định tên gọi tắt, ký hiệu của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Phòng đã đổi tên gọi tắt là Phòng 1A thành Phòng 2 đồng thời được bổ sung nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự đối với án sở hữu cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Vụ nghiệp vụ (Vụ 2) và do đồng chí Trần Thị Liên làm Trưởng phòng.

Đồng chí Trần Thị Liên – Trưởng phòng 2

Qua nhiều chặng đường hình thành, Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng hiện nay có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực án hình sự về trật tự xã hội, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, trong lĩnh vực được phân công.

Trong quá trình công tác, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị có sự trưởng thành và đã được lãnh đạo Viện ghi nhận, đào tạo và luân chuyển, bổ nhiệm giữ những cương vị lãnh đạo chủ chốt trong Ngành. Cơ cấu tổ chức của phòng có biến động theo từng giai đoạn, tuy nhiên vẫn luôn đảm bảo từ 05 đến 07 biên chế. Hiện tại Phòng 2 có 05 biên chế, gồm: 01 Trưởng phòng (đồng chí Trần Thị Liên), 01 Phó trưởng phòng (đồng chí Đinh Hữu Trí) và 02 Kiểm sát viên trung cấp và 01 Kiểm tra viên. Trình độ chuyên môn đào tạo có 01 đồng chí là Thạc sĩ Luật, 04 Cử nhân Luật và đã qua đào tạo nghiệp vụ kiểm sát; đồng chí Trưởng phòng đã được đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và tất cả công chức của Phòng đều là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tập thể Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự trật tự xã hội năm 2018

2. Các hoạt động của đơn vị

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Ngành, Phòng không ngừng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tổ chức và hoạt động. Tập trung tổ chức quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị của Ngành kiểm sát nhân dân nhằm hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Đơn vị luôn chủ động tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, bảo đảm kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và các vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung; không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt, Lãnh đạo phòng thường xuyên phối hợp với Tòa án tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên không phạm tội.

Phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp do đồng chí Liên trực tiếp THQCT, KSXX vụ án Lê Thanh Sang và đồng phạm, phạm tội Giết người

Đồng chí Đinh Hữu Trí THQCT, KSXX tại phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp vụ án Nguyễn Văn Cốc, phạm tội Giết người

Trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, đơn vị phòng luôn nâng cao số lượng,chất lượng các kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục đối với các cơ quan hữu quan, góp phần bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và các cơ quan tiến hành tố tụng, đẩy nhanh tiến độ, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm.

Chính vì vậy, trong những năm gần đây, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát ngày càng được nâng cao. Phòng đã trực tiếp kiểm sát giải quyết nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; tham mưu cho Lãnh đạo chỉ đạo cấp huyện giải quyết nhiều vụ án, vụ việc  phức tạp, quá trình giải quyết  đều  có căn cứ  đảm đúng người, đúng tội; không có vụ án nào Tòa án xử tuyên không phạm tội. Tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thấp. Đặc biệt thường xuyên quan tâm, tham gia triển khai nội dung các văn bản mới cho các đơn vị cấp huyện.

Đồng chí Trần Thị Liên - Trưởng phòng 2 triển khai văn bản pháp luật mới tại Hội nghị do Liên ngành cơ quan tư pháp huyện Mỹ Tú tổ chức.

Đơn vị đã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn.

Ngoài công tác nghiệp vụ, tập thể phòng còn tích cực tham gia nhiều hoạt động do ngành và đơn vị tổ chức, đặc biệt là các ngày Hội thao nhằm chào mừng ngày thành lập Ngành.

Tham gia và đạt giải ba tại Hội thi Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2016

Tích cực tham gia các phong trào

3. Thành tích đã đạt được của đơn vị

Với những cố gắng không ngừng, 02 năm liền tập thể Phòng 2 được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối”, công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”; nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành, Chiến sỹ thi đua cơ sở và nhiều danh hiệu khác. Ngoài ra, còn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh năm 2017.

Tập thể phòng chụp ảnh lưu niệm sau khi nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2016

Vinh dự đó, nhưng cũng là những yêu cầu, thách thức đối với tập thể cán bộ, Kiểm sát viên của Phòng, đòi hỏi mỗi thành viên phải không ngừng phấn đấu, luôn trau dồi kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tác phong, tư cách đạo đức, nâng cao trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp để giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm theo tinh thần cải cách tư pháp.

Tin tưởng rằng, với đội ngũ cán bộ năng động, nhiệt huyết, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị,  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra ,kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội xứng đáng là đơn vị xuất sắc của ngành kiểm sát tỉnh Sóc Trăng.

                                                 Lê Thị Bích Ngọc – Kiểm tra viên Phòng 2

 


Tin liên quan

» Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển
» Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển