Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Tăng cường kiểm sát việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Trên cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát của Ngành và đơn vị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, Lãnh đạo đơn vị đã họp, trao đổi, đôn đốc Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện rà soát các trường hợp người phải thi hành án có đủ điều kiện để lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

Theo đó, lãnh đạo VKSND thành phố Sóc Trăng đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ hồ sơ về các căn cứ, việc xác minh điều kiện, thời hạn, số lần xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự, ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ do Chi cục thi hành án dân sự chuyển giao, nhằm đảm bảo mỗi hồ sơ được đưa ra xét, miễm, giảm đều có căn cứ, và đúng theo quy định Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự. Ảnh: Kim Chuyện

Trong 09 tháng đầu năm 2021, VKSND thành phố Sóc Trăng đã ban hành 36 văn bản cho ý kiến về việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; Kiểm sát viên kiểm sát hồ sơ và tham gia phiên họp về việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản nộp ngân sách nhà nước theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng. Kết quả đã có 36 trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 151.420.000 đồng. Các trường hợp được xét miễn, giảm đều được giải quyết bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

Việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) đã phần nào thể hiện sâu sắc tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực thi pháp luật nói chung và trong lĩnh vực công tác thi hành án dân sự nói riêng. Đồng thời, nhằm mục đích giải quyết những vấn đề bức xúc cần phải giải quyết, nhất là tình trạng án tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước do người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án. 

Trong thời gian tới VKSND thành phố Sóc Trăng tăng cường và đề ra những giải pháp trong công tác kiểm sát hồ sơ, rà soát và yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm khi có căn cứ xác định rõ người phải thi hành án có đủ điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

Trần Kim Chuyện


Tin liên quan

» VKSND tỉnh Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự năm 2021 tại Cơ quan THAHS Công an tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách tổ chức tọa đàm: “ Về thời điểm ra quyết định truy nã bị can, bị cáo ”
» Tọa đàm: “Việc áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết các vụ án về Tội đánh bạc và Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”
» Thục hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát thi hành án hình sự
» Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”