Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Hoàn thành kế hoạch thực hiện khâu đột phá năm 2021 về “nâng cao chất lượng kiểm sát việc phân loại và xác minh điều kiện thi hành án”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31 tháng 12 năm 2020; Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC, ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Vụ 11- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác kiểm sát số 01/KH-VKS ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Chương trình số 02/CTr-VKS-P8 ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Phòng kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án; trên cơ sở tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Phòng kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án (Phòng 8) đã chọn khâu đột phá “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc phân loại và xác minh điều kiện thi hành án” để thực hiện trong năm 2021.

Để kế hoạch khâu đột phá đạt hiệu quả. Ngay từ đầu năm Lãnh đạo Phòng 8 đã chỉ đạo Kiểm tra viên, Kiểm sát viên thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm sát đã đề ra. Đặc biệt là hoàn thành Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc phân loại và xác minh điều kiện thi hành án. Phòng đã đưa ra phương thức tiến hành phân loại và xác minh đạt hiệu quả bằng cách:

Ngay từ đầu năm Phòng ban hành văn bản yêu cầu Cục thi hành án dân sự phân loại vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành án, chưa có điều kiện thi hành án. Đồng thời phòng có văn bản gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ban hành văn bản yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự thực hiện việc phân loại vụ việc thi hành án.

Trên cơ sở báo cáo phân loại của Cục thi hành án thi hành án dân sự đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì số việc chưa có điều kiện thi hành án là 86 việc/512 việc tổng số phải thi hành. Phòng xây dựng đột phá năm 2021 về xác minh điều kiện thi hành án đạt 30%/Tổng số án chưa có điều kiện thi hành án.

Để thực hiện Kế hoạch đột phá “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc phân loại và xác minh điều kiện thi hành án”. Ngày 11 tháng 6 năm 2021 Phòng 8 đã ban hành Kế hoạch số 938/KH-VKS-P8 về Kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sư năm 2021 gửi đến Ủy ban nhân dân (UBND) các phường 2, 3, 5, 6, 9 thuộc thành phố Sóc Trăng; UBND xã Lịch Hội Thượng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề; UBND xã Ba Trinh, huyện Kế Sách; UBND xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên; UBND xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị; UBND xã Hòa Đông, huyện Vĩnh Châu; UBND xã Phú Tâm, huyện Châu Thành; UBND xã Long Phú, UBND thị trấn Long Phú, huyện Long Phú; UBND xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm và đã tiến hành xác minh 26 việc/86 việc chưa có điều kiện thi hành án đạt tỉ lệ 30,23% vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Qua kết quả xác minh điều kiện thi hành 26 việc/86 việc án chưa có điều kiện thi hành án đạt tỉ lệ 30,23% cho thấy việc phân loại điều kiện thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng trong năm 2021 đạt 100% không có trường hợp nào có điều kiện thi hành án nhưng Cơ quan thi hành án dân sự phân loại vào diện chưa có điều kiện thi hành án. Điều này cho thấy hiệu quả của kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án trong những năm qua đạt chất lượng cao. Các bản kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong hai năm qua đạt hiệu quả về chất lượng, ngày càng được Cơ quan thi hành dân sự tiếp thu và không để xẩy ra vi phạm lập đi lập lại. Cụ thể:

- Năm 2019, Qua công tác kiểm sát việc phân loại và xác minh điều kiện thi hành án Phòng 8 đã phát hiện 02 trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh đã phân loại vào việc chưa có điều kiện thi hành án. Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo ban hành 01 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm thu hồi quyết định chưa có điều kiện thi hành án không đúng và đã được Cơ quant hi hành án dân sự tỉnh chấp nhận.

- Năm 2020, Qua công tác kiểm sát việc phân loại và xác minh điều kiện thi hành án Phòng 8 đã phát hiện 01 trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh đã phân loại vào việc chưa có điều kiện thi hành án. Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo ban hành 01 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm thu hồi quyết định chưa có điều kiện thi hành án không đúng và đã được Cơ quant hi hành án dân sự tỉnh chấp nhận.

- Năm 2021, Qua công tác kiểm sát việc phân loại và xác minh điều kiện thi hành án thì không có trường hợp nào người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh đã phân loại vào việc chưa có điều kiện thi hành án. Điều này cho thấy công tác thi hành án dân sự luôn được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo các ngành, cấp ủy tại địa phương, đặc biệt là Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong công tác chỉ đạo. Đảm bảo mọi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành chính xác, kịp thời, đầy đủ đúng quy định pháp luật; Công tác kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát ngày càng được nâng cao về chất lượng và được các cơ quan bị kiến nghị, kháng nghị tiếp thu, thực hiện có hiệu quả. Không còn để xẩy ra vi phạm như những năm trước. Từ đó, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

Sau khi hoàn thành khâu đột phá năm 2021 Phòng 8 đã tổ chức họp Phòng, mời lãnh đạo Viện tham dự để báo cáo đánh giá về kết quả đạt được trong quá trình thực hiện khâu đột phá, nguyên nhân của kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Từ đó đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Qua đó, đồng chí Nguyễn Việt Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng phụ trách đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của từng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong việc thực hiện khâu đột phá năm 2021 và chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu nghiệp vụ mà phòng chưa thực hiện phải phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021./.

                   Trần Thảo Trân


Tin liên quan

» VKSND Kế Sách tiến hành xác minh điều kiện thi hành án tại các xã trên địa bàn huyện
» VKSND huyện Trần Đề tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án “cố ý gây thương tích”
» VKSND Mỹ Xuyên trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự
» Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mỹ Tú 06 tháng đầu năm 2024
» VKSND huyện Mỹ Tú tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng