Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Cách nhìn của người xưa về công tác cán bộ: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”

          Năm 2018, Đảng và Nhà nước đi vào thời kỳ quyết liệt trong đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thể hiện sự quyết tâm trong việc hoàn thiện hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh; các cấp, các ngành đều lấy công tác tổ chức, cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong năm 2018.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém[1], mới thấy công tác cán bộ là quan trọng, có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với tương lai và vận mệnh của đất nước. Việc lựa chọn “cán bộ tốt” để xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh đòi hỏi cần phải có chiến lược và phương pháp, trong đó việc đánh giá đúng đắn để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, quy hoạch, bổ nhiệm là vấn đề then chốt.

Người “cán bộ tốt” liên hệ trong câu nói của người xưa chính là “hiền tài”. Năm 1484, trong thời kỳ cực thịnh của phong kiến Việt Nam, phải nói tới vua Lê Thánh Tông, người đã có công xây dựng một đất nước phát triển về mọi mặt. Lê Thánh Tông sau 25 năm làm vua (1460-1484), ngày càng nhận ra vai trò của hiền tài qua các bước thăng trầm của lịch sử. Ông đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo, sử dụng và trọng đãi hiền tài.[2]

Nhân Thân Trung[3] có câu “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Một người có đủ tài và đức, đủ tâm và tầm chính là hiền tài, là nguyên khí của quốc gia, nếu là cán bộ, đặc biệt là người lãnh đạo, người đứng đầu thì nhất định có thể thay đổi cả một đất nước, dân tộc. Do đó, việc lựa chọn cán bộ, người lãnh đạo phải hết sức cân nhắc và cẩn trọng, không thể dùng bằng cấp, càng không thể lấy mối quan hệ làm thước đo để đánh giá. Ông, bà ta có câu “Sai một ly, đi một dặm”, trong trường hợp này chính là, chọn nhầm người lãnh đạo, sẽ kéo lùi cả một dân tộc. Là người có trách nhiệm trong việc đánh giá, lựa chọn, nhất định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu để đào tạo và trọng dụng hiền tài trên đất nước, như thế mới có thể xây dựng bộ máy chính trị hoạt động hiệu quả, hiệu lực, xây dựng đất nước phát triển và thịnh vượng./.

 

Lê Hồng Như

 


[1] Hồ Chí Minh:  Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, t.5, tr.269-273, 252-253.

[2] http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=003d676a-7c06-4225-8581-871ea67048e6;

[3] Thân Nhân Trung (1418 - 1499), nguyên là phó soái trong Tao đàn văn học do Lê Thánh Tông sáng lập.

 


Tin liên quan

» Chi bộ V, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng sơ kết 02 năm thực hiện nghị quyết về chuyên đề \"Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao \"
» Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2019