Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng

(Đăng ngày: 17/7/2018)

1. Quá trình hình thành, phát triển

Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự gọi tắt là Phòng 8 được ra đời vào ngày 24/8/2015, do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Thông báo số 191/TB-VKS-TCCB về việc đổi tên, quy định tên gọi tắt, ký hiệu các Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự có tiền thân là Phòng Kiểm sát xét xử phúc thẩm, thi hành án hình sự và kiểm sát giam giữ cải tạo được thành lập cùng thời điểm chia tách Viện kiểm kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng (ngày 14 tháng 4 năm 1992).

Từ khi được thành lập đến nay, Phòng đã trải qua 04 lần thay đổi tên gọi, cụ thể như sau:

- Tháng 04/1992: Phòng Kiểm sát xét xử phúc thẩm, thi hành án hình sự và kiểm sát giam giữ cải tạo;

- Tháng 12/1995: Phòng Kiểm sát giam giữ cải tạo;

- Tháng 05/2003: Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (Phòng 4);

- Tháng 01/2011: Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 4);

- Tháng 08/2015: Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8).

Quá trình hình thành và phát triển, Phòng đã được 07 đồng chí Trưởng Phòng lãnh đạo, quản lý, điều hành gồm:

1. Đ/c Võ Minh Đường

2. Đ/c Trầm Thiện Minh

3. Đ/c Thái Văn Thanh

4. Đ/c Huỳnh Văn Trường

5. Đ/c Võ Văn Xuyên

6. Đ/c Lê Nguyễn Trường Sơn

7. Đ/c Trần Thanh Điệp

2. Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ Quy chế ban hành kèm Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao thì Phòng 8 có chức năng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; kiểm sát chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục phạm nhân; trình tự, thủ tục xem xét quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại của Tòa án; quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi, quyết định trái pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua công tác kiểm sát phát hiện vi phạm, tùy theo tính chất mức độ Phòng sẽ thực hiện hoặc tham mưu Lãnh đạo Viện thực hiện việc yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị hoặc khởi tố đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người chấp hành án không bị luật hạn chế phải được tôn trọng và bảo vệ.

Phát hiện, xử lý các trường hợp oan, sai, khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm; quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ, trái pháp luật.

Ngoài ra nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong hai cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, Phòng 8 còn đảm nhận một số công việc như:

Thực hiện việc quản lý, theo dõi số liệu, hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng. Tham mưu lãnh đạo Viện trong công tác chỉ đạo nghiệp vụ, xây dựng các loại báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung cho hai cấp cùng thực hiện; thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện. Tổng hợp và thông báo rút kinh nghiệm đối với các vi phạm của các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và Phòng Thống kê tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn.

3. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí:

- Đ/c Trần Thanh Điệp – Trưởng phòng;

- Đ/c Trần Thanh Phú - Phó Trưởng phòng;     

- Đ/c Đào Khương Dũng - Kiểm sát viên sơ cấp;

- Đ/c Đinh Hoàng Minh - Chuyên viên.

Tập thể Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018

 


Tin liên quan

» Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển
» Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển