Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

HƯỞNG ỨNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Cần hiểu đúng việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

STO - Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đối tượng bất mãn, phản động hòng phá hoại cuộc bầu cử đã có những luận điệu “việc bầu cử chỉ là hình thức, những người trình độ thấp thì được đưa lên nắm các chức vụ quan trọng, những người có trình độ cao thì bị hạ xuống” – vấn đề này cần được hiểu rõ.

Điều cần phải khẳng định nhất quán rằng, với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo đất nước được nhân dân tin tưởng giao phó, lẽ đương nhiên “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Do vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam không và không bao giờ tùy tiện áp đặt đưa người ra ứng cử, càng không để cho những phần tử không đủ đức, tài, cơ hội chính trị không vì lợi ích của nhân dân ra ứng cử làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương cũng như ở địa phương. Tất cả việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp phải tuân thủ đúng quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Đầu tiên là tiêu chuẩn trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hai là, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ba là, có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND. Bốn là, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Năm là, có các điều kiện cần thiết để tham gia các hoạt động của Quốc hội, của HĐND.

Nói chung, người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; không vi phạm pháp luật. Tuyệt đối không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Thứ hai, trong quá trình tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là tổ chức công tác hiệp thương nhằm lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và được luật hóa thành một quy trình với 5 bước chặt chẽ và được tiến hành hiệp thương 3 lần. Từ thực tế trên cho thấy, để trở thành một ĐBQH, đại biểu HĐND đã là sự thông qua, thống nhất của khối đại đoàn kết dân tộc, của các tầng lớp, các giai cấp khác nhau đại diện cho lợi ích chính đáng của các giai tầng trong xã hội và lợi ích chính đáng của toàn thể nhân dân cả nước.

Qua những tiêu chuẩn chung về lựa chọn người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND và vai trò của MTTQ Việt Nam về sàng lọc những ứng viên tiêu biểu để giới thiệu ra cho cử tri bầu chọn cho thấy ĐBQH và đại biểu HĐND là những người thực sự ưu tú, có đủ cả “Đức” và “Tài”. Cái “Đức” ở đây là phẩm chất đạo đức trong sáng, phục vụ hết lòng vì Tổ quốc, nhân dân, không vun vén lợi ích cá nhân. Cái “Tài” là những khả năng, kiến thức và trình độ chuyên môn để có thể đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người ứng cử phải là những người có phẩm chất vượt trội về chính trị, đạo đức, lối sống, về trình độ, năng lực và bản lĩnh để tự khẳng định vai trò của mình trong công tác, đáp ứng yêu cầu của một đại biểu của nhân dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri, của nhân dân đã gửi gắm cho mình.

Thứ ba, ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND khi qua quá trình công tác, qua tiếp xúc với nhân dân, trong quá trình tiếp xúc, đại biểu đã cho thấy bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân và được nhân dân tin yêu vì vậy được nhân dân “chọn mặt gửi vàng”, phó thác cho người đại diện cho mình nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương, cũng như tuyên truyền, phổ biến, cùng nhân dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Do đó, không thể nói, “bầu cử ở Việt Nam là tùy tiện, không dân chủ”, “việc bầu cử chỉ là hình thức, những người trình độ thấp thì được đưa lên nắm các chức vụ quan trọng, những người có trình độ cao thì bị hạ xuống”… Việc giới thiệu nhân sự ra ứng cử được đại diện các tầng lớp nhân dân thông qua MTTQ các cấp; được tổ chức đảng đồng ý (nếu là đảng viên), được cử tri nơi công tác (nếu là công chức, viên chức) và nhất là cử tri nơi cư trú của ứng cử viên đó đồng ý giới thiệu. Đồng thời, MTTQ cũng chính là người tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử trước khi bầu cử theo quy định của luật. Điều đặc biệt quan trọng là khi tiến hành bầu cử thì người dân thực hiện quyền dân chủ của mình, họ nghiêm túc “cân đong đo đếm”, lựa chọn ra những người tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, những đại biểu đó chính là người đại diện cho chính tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của mình. Một lần nữa, qua hình thức bầu cử theo nguyên tắc “phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín” đã khẳng định, bản chất Nhà nước Việt Nam là Nhà nước thật sự của dân, dân là chủ, dân làm chủ.

TẤN PHÚC

 


Tin liên quan

» Thông tấn xã Việt Nam ra mắt trang thông tin đặc biệt về bầu cử
» Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
» Tìm hiểu nguyên tắc bầu cử trong Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015
» Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
» Phiếu bầu cử như thế nào là không hợp lệ?