Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên kiến nghị khắc phục vi phạm trong lĩnh vực dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2015

Thông qua công tác thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trên lĩnh vực dân sự (gồm dân sự, hôn nhân và gia đình), hành chính 6 tháng đầu năm 2015, Viện KSND huyện Mỹ Xuyên nhận thấy, trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Xuyên còn để xảy ra nhiều sai sót và vi phạm các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 (sau đây gọi tắt là BLTTDS) cụ thể như sau:

1/ Về thời hạn chuẩn bị xét xử:

1.1/ Án dân sự:

Tính đến thời điểm kiến nghị, có 13 vụ Tòa án đã vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử, đặc biệt, có 01 vụ thụ lý từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết theo luật định, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, điển hình một số vụ như sau:

+ Vụ “Tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Lâm Thị Kim Lai và bị đơn bà Lâm Thị Sang, Tòa án thụ lý số 110, ngày 08/11/2006;

+ Vụ “Tranh chấp chia thừa kế” giữa nguyên đơn ông Trần Văn Hoàng và bị đơn ông Trần Văn Mốt, Tòa án thụ lý số 05, ngày 14/02/2012;

+ Vụ “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Trần Thị Ngọc và bị đơn bà Trần Thị Hạnh, Tòa án thụ lý số 25, ngày 03/6/2013;

+ Vụ “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Xuân Hoa và bị đơn ông Trần Dũng Sĩ, Tòa án thụ lý số 24, ngày 27/3/2014...

1.2/ Án hành chính:

Mặc dù, lượng án Tòa án thụ lý không nhiều (chỉ có 03 vụ), tuy nhiên, vẫn còn vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử đó là vụ kiện “Hủy Quyết định hành chính về yêu cầu cấp đất” của người khởi kiện ông Hồ Văn Cọp với người bị kiện Uỷ ban Nhân dân xã Hòa Tú 2, Tòa án thụ lý số 02, ngày 14/11/2014.

2/ Về áp dụng căn cứ pháp luật và xác định loại kiện:

Bản án số 24/2014/DS-ST, ngày 10/12/2014, giải quyết “Tranh chấp về hợp đồng dân sự”, tuy nhiên, Tòa án không căn cứ khoản 3 Điều 25 BLTTDS.

Bản án số 10/2015/DS-ST, ngày 05/5/2015, đương sự không có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa, nhưng Tòa án vẫn căn cứ Điều 202 BLTTDS.

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 50/QĐST-HNGĐ, ngày 15/5/2015, có giải quyết vấn đề con chung, thế nhưng, Tòa án không căn cứ Điều 83 Luật hôn nhân và gia đình hiện hành.

Bản án số 07/2015/HNGĐ-ST, ngày 06/5/2015, giải quyết “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” theo khoản 1 Điều 27 BLTTDS, vậy mà Tòa án lại xác định là “Tranh chấp hôn nhân và gia đình”.

3/ Về thời hạn gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát:

Tại khoản 1 Điều 187, khoản 2 Điều 194 BLTTDS quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định, Tòa án phải gửi Quyết định đó cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp”, thế nhưng, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2015, đã có đến 14 Quyết định, Tòa án vi phạm quy định này từ 01 ngày đến 250 ngày, điển hình một số Quyết định như:

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sè 17/2014/QĐST-DS, ra ngµy 14/5/2014, đến ngày 04/02/2015 mới gửi cho Viện kiểm sát; Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sè 21/2014/QĐST-DS, ra ngµy 30/9/2014, đến ngày 19/3/2015 mới gửi cho Viện kiểm sát; Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 90/2014/QĐST-HNGĐ, ra ngày 24/11/2014, đến ngày 02/12/2014 mới gửi cho Viện kiểm sát; Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2015/QĐST-HNGĐ, ra ngày 07/01/2015, đến ngày 09/02/2015 mới gửi cho Viện kiểm sát;…

Tại khoản 2 Điều 241 BLTTDS quy định: “Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp”, nhưng có 04 Bản án, Tòa án vi phạm quy định này từ 03 đến 06 ngày như:

Bản án số 24/2014/DS-ST, tuyên án ngày 10/12/2014, đến ngày 26/12/2014 mới gửi cho Viện kiểm sát; Bản án số 02/2015/DS-ST, tuyên án ngày 16/01/2015, đến ngày 29/01/2015 mới gửi cho Viện kiểm sát; Bản án số 09/2015/DS-ST, tuyên án ngày 31/3/2015, đến ngày 13/4/2015 mới gửi cho Viện kiểm sát và Bản án số 01/2015/HNGĐ-ST, tuyên án ngày 11/02/2015, đến ngày 26/02/2015 mới gửi cho Viện kiểm sát.

4/ Về nội dung bản án, quyết định:

- Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình số 27/2014/QĐST-HNGĐ, ngày 29/12/2014 có nguyên đơn ông Nguyễn Thắng Anh, bị đơn bà Dương Thị Thu Hương; bị đơn không có mặt ở địa phương đã được xác nhận của chính quyền địa phương, nhưng trong Quyết định lại ghi bị đơn bà Dương Thị Thu Hương có địa chỉ tại ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 38/2015/QĐST-HNGĐ, ngày 24/4/2015, các Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 39/2015/QĐST-HNGĐ, ngày 24/4/2015, số 49/QĐST-HNGĐ, ngày 14/5/2015, số 55/2015/QĐST-HNGĐ, ngày 21/5/2015 đều ghi “ông .... có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con…/tháng” là chưa thể hiện được sự “tự nguyện” cấp dưỡng nuôi con của đương sự này, bởi, đây là Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự thì sự “tự nguyện” của đương sự là yếu tố bắt buộc.

- Đối với Bản án số 06/2015/DS-ST, ngày 03/3/2015, trong số nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, có người có mặt và cũng có người vắng mặt, nhưng, Tòa án không ghi ai có mặt, ai vắng mặt.

Từ những thiếu sót, vi phạm trên, Viện KSND huyện Mỹ Xuyên kiến nghị Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Xuyên có biện pháp khắc phục vi phạm để việc áp dụng pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, đồng thời, trả lời bằng văn bản kết quả thực hiện kiến nghị cho Viện KSND huyện Mỹ Xuyên theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thị Mỹ Liên

KSV - VKSND H Mỹ Xuyên

 


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19