Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên – Quá trình hình thành và phát triển

I. Đặc điểm chung  

Mỹ Xuyên là một huyện nằm gần Trung tâm của tỉnh Sóc Trăng; Huyện có vị trí địa lý tiếp giáp: Phía Đông giáp với huyện Trần Đề, Phía Tây giáp với huyện Thạnh Trị, Phía Nam giáp với thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) và huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), Phía Bắc giáp với thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Tú. Diện tích tự nhiên của toàn huyện là 370,95 km2, huyện bao gồm 10 xã và 01 thị trấn: như thị trấn Mỹ Xuyên và các xã Đại Tâm, Thạnh Phú, Thạnh Quới, Tham Đôn, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Ngọc Tố và Ngọc Đông và được chia thành 134 ấp.

 Dân số trên địa bàn huyện khoảng 156.370 người, huyện Mỹ Xuyên có ba dân tộc Kinh, Hoa và Khmer cùng sinh sống đan xen với nhau, trong đó dân tộc Kinh chiếm khoảng 65%, dân tộc Khmer chiếm 33% và dân tộc Hoa chiếm 02% dân số. Do đặc điểm của huyện là nơi tập hợp nhiều dân tộc nên rất đa dạng về tôn giáo như: đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Cao Đài, đạo Tin Lành, đạo Hòa Hảo,…

Nền kinh tế của huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là mô hình tôm lúa), nền kinh tế từng bước được mở rộng và phát triển, đời sống nhân dân ngày được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện ngày ổn định.

Tuy nhiên, do sự phát triển chưa đồng đều, trình độ dân trí chưa cao, địa bàn rộng và chủ yếu là vùng sâu, vùng xa nên Mỹ Xuyên được xem là địa bàn tương đối phức tạp về trật tự, trị an, xã hội. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm của các cấp, chính quyền địa phương cũng như của Cơ quan tư pháp nói chung và Viện kiểm sát huyện nói riêng đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian qua.

II. Chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên

1. Khái quát quá trình thành lập Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên

Theo Nghị định số 03/NĐ-76 ngày 24 tháng 2 năm 1976 và Quyết định số 17/QĐ-76 ngày 24 tháng 3 năm 1976, Chính phủ Việt Nam quyết định thành lập tỉnh Hậu Giang. Tỉnh Hậu Giang lúc này gồm có thành phố Cần Thơ, thị xã Sóc Trăng và 12 huyện: Châu Thành, Kế Sách, Long Mỹ, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Ô Môn, Phụng Hiệp, Thạnh Trị, Thốt Nốt, Vị Thanh, Vĩnh Châu. Đến ngày 26 tháng 12 năm 1991, Quốc hội khóa VIII thông qua Nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên trực thuộc tỉnh Sóc Trăng từ năm 1992.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên được thành lập trên cơ sở chia tách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng từ tháng 4 năm 1992 cho đến nay. Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành một cách nghiêm chỉnh và thống nhất.


Tập thể Viện KSND huyện Mỹ Xuyên  (năm 2014)

Tập thể Viện KSND huyện Mỹ Xuyên (2017)

 

2. Tình hình tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên

- Tổng số biên chế hiện nay được phân bổ là 13 đồng chí (hiện có là 12 đồng chí), nam có 07 đồng chí; nữ có 05 đồng chí; trong đó 01 đồng chí Viện trưởng, 02 đồng chí Phó Viện trưởng, 04 Kiểm sát viên sơ cấp, 03 Kiểm tra viên, 01 Chuyên viên, 01 Kế toán) và 02 Hợp đồng lao động theo Nghị định 68.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 01 đồng chí Thạc sỹ, 10 đồng chí cử nhân Luật, 01 đồng chí Cao đẳng Kế toán; Đơn vị được tổ chức thành 03 Bộ phận: Bộ phận Hình sự, Bộ phận Dân sự và Bộ phận Văn phòng - Khiếu tố.

- Chi bộ Viện kiểm sát huyện Mỹ Xuyên có 12 đồng chí đảng viên; Có 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó bí thư; Trình độ chính trị: 01 đồng chí Cử nhân chính trị, 02 đồng chí Cao cấp chính trị, 01 đồng chí Trung cấp chính trị, 08 đồng chí Sơ cấp chính trị.

- Công đoàn Viện kiểm sát huyện hiện có 14 đồng chí công đoàn viên; Ban chấp hành công đoàn gồm có 03 đồng chí; Do đồng chí Phó viện trưởng làm chủ tịch Công đoàn.
- Chi đoàn đơn vị hiện là Chi đoàn ghép của khối tư pháp huyện, đơn vị có 05 đồng chí là đoàn viên trong chi đoàn; Do đồng chí Đảng viên, Kiểm sát viên đơn vị làm Bí thư chi đoàn.

Tập thể Viện KSND huyện Mỹ Xuyên (năm 2018)

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua

3.1 Công tác chuyên môn

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự đã có nhiều biến chuyển tích cực. Viện kiểm sát huyện trong thời gian qua đã tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm theo đúng, chức năng nhiệm vụ do pháp luật quy định. Đơn vị luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng và của ngành Kiểm sát nhân dân về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Công tác kiểm sát điều tra được tiến hành ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự cho nên trong thời gian qua không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tỷ lệ số vụ án Viện kiểm sát huyện xử lý và truy tố hàng năm đều đạt cao, bình quân đạt 100%; Nhiều vụ án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm đều được điều tra, truy tố, xét xử một cách kịp thời đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và cấp ủy địa phương giao phó. Bên cạnh đó, công tác nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, đảm bảo việc tranh tụng một cách công khai, minh bạch, dân chủ... không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa

- Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật, chủ động kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án huyện, tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp theo luật định, đồng thời phối hợp với Tòa án huyện tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng cho Kiểm sát viên.

- Tăng cường kiểm sát việc tổ chức Thi hành án dân sự, hình sự, phối hợp chặt với Cơ quan Thi hành án Dân sự cùng cấp nắm chắc số bản án, quyết định phải thi hành để yêu cầu thi hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo luôn được đơn vị quan tâm và chỉ đạo thực hiện đúng và đầy đủ, đảm bảo việc tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Ngành. Tập trung kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại - tố cáo trong hoạt động tư pháp, phối hợp và đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ, việc khiếu nại, tố cáo về tư pháp ở các Cơ quan tư pháp cấp huyện, góp phần làm hạn chế tình hình tố cáo, khiếu nại kéo dài, vượt cấp trong thời gian qua. Bên cạnh đó, qua thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát huyện cũng đã kịp thời phát hiện các vi phạm của các cơ quan có liên quan và đã ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục. Đồng thời đơn vị cũng tăng cường công tác kiến nghị xử lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm đối với các cơ quan quản lý hành chính tại địa phương.

3.2 Công tác xây dựng Ngành
Trên cơ sở thực hiện phương châm của ngành là “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, trong quá trình hình thành và phát triển Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp, xây dựng nhiều kế hoạch của đơn vị bám sát vào Kế hoạch công tác của Viện tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát. Chủ động xây dựng các Quy chế phối hợp với các cơ quan ban, ngành, cơ quan tư pháp cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời, đây là cơ sở quan trọng để tăng cường hơn nữa mối quan hệ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và đáp ứng yêu cầu về chiến lược cải cách tư pháp góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Lễ ký kết Quy chế công tác phối hợp

 

4. Thành tích của đơn vị đạt được trong thời gian qua

4.1 Về tập thể: Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối”, trong đó có 6 năm liên tục (2008-2013) giữ vững danh hiệu Cờ “Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối”, đặc biệt, năm 2014, vinh dự được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng chọn là “Tập thể điển hình tiên tiến” của hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc năm 2009-2011.

4.2 Về cá nhân: Góp phần cùng thành tích của tập thể đạt được bên cạnh đó đơn vị cũng có nhiều cá nhân tiêu biểu được Đảng, Nhà nước và Ngành dọc cấp trên khen thưởng như: 01 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, giấy khen của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng; Nhiều cán bộ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua Ngành, chiến sỹ thi đua cơ sở và các danh hiệu khác của các cấp chính quyền...

Cấp ủy đảng đã lãnh đạo đơn vị giữ vững sự ổn định về tư tưởng, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được nhiều kết quả trong nhận thức và hành động. Hàng năm Chi bộ Viện kiểm sát huyện Mỹ Xuyên đều được Huyện ủy công nhận là “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đơn vị có 02 đoàn thể (Công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ huyện và Chi đoàn khối Tư pháp) hoạt động đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành. Công đoàn Viện kiểm sát huyện đã làm tốt chức năng giám sát, bảo vệ lợi ích của cán bộ, công chức; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về mối quan hệ đoàn kết nhất trí, xây dựng Công đoàn “Vững mạnh xuất sắc” nhiều năm liền. Bên cạnh đó, Chi đoàn Thanh niên xung phong thực hiện các phong trào do Đoàn thanh niên phát động. Tiếp bước truyền thống vẻ vang cách mạng của quê hương, đất nước, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, liên tục nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”, nhiều đoàn viên trẻ được kết nạp để bổ sung nguồn cho Đảng.

Tích cực lao động, chung tay xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan tư pháp cũng như các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện. Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về người cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên quyết tâm phấn đấu, học tập, rèn luyện về mọi mặt, tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Kiểm sát trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu trong các hoạt động kiểm sát. Tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên trong thời gian tới sẽ tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết nội bộ, tiếp tục phát huy hơn những thành tích đã đạt được và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các mục tiêu của Ngành, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới./.

 

Phan Ngọc Điểm


Tin liên quan

» Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển
» Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển