Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng thực hiện trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm “nêu gương”, trong năm qua cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các chỉ thị, quy định của Đảng gắn với thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Nhận thức được tính tiền phong, gương mẫu, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn phát huy vai trò nêu gương trên mọi lĩnh vực: tiền phong về chính trị tư tưởng, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có trình độ chuyên môn và có trình độ lý luận chính trị nên nhận thức được tính tiền phong gương mẫu trong công tác, trong rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ do lãnh đạo phân công. Do vậy, nhiều cán bộ, đảng viên đã được cấp ủy đánh giá cao và ghi nhận.

Cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện trách nhiệm nêu gương toàn diện trên các mặt công tác, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức được trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tự giác rèn luyện tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết cá nhân và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương.

  Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; khiêm tốn, giản dị, có tinh thần tương thân tương ái, quan tâm giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và cuộc sống; gương mẫu đi đầu trong xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa.

Mỗi cán bộ, đảng viên luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xây dựng và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, cơ quan, đơn vị; công bằng, khách quan, không thiên vị, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác; kiên quyết đấu tranh các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong quần chúng.

Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân với phương châm gần dân, hiểu dân và trọng dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Gương mẫu thực hiện tốt các quy định của địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách để gắn với trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu, duy trì kỷ cương, giữ vững kỷ luật của Đảng, của cơ quan. Chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; phục tùng quyết định phân công, điều động của tổ chức. Gương mẫu trong chấp hành quy định về chế độ sinh hoạt Đảng; nội quy, quy chế của cơ quan, đoàn thể.

Trong tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ, đảng viên thật sự cầu thị, tự giác, chân thành, khách quan; khi có khuyết điểm đã nhận khuyết điểm và có kế hoạch sữa chữa. Trong phê bình luôn thẳng thắn, chân thành góp ý chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của đồng chí, đồng nghiệp; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

Thực hiện tốt Bản quy định của Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng, về chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề năm 2020 đối với cán bộ, đảng viên. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên đã chủ động xây dựng bản cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020.

Cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; tích cực trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Không để người thân lợi dụng chức vụ quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, không tranh công, đổ lỗi, chọn việc dễ, né tránh việc khó. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức được: trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong cơ quan, đơn vị, mỗi một khâu công tác, mỗi vị trí việc làm đều có ý nghĩa, tầm quan trọng là cùng nhau hướng về một mục tiêu chung góp phần thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho Ngành, cho cơ quan, đơn vị.

Từ nhận thức đúng đắn trên, việc triển khai thực hiện công việc được giao dù lớn hay nhỏ, cán bộ, đảng viên đều tích cực, tự giác thực hiện đến nơi đến chốn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đa số cán bộ, đảng viên không có tư tưởng làm việc qua loa, cẩu thả, dễ làm, khó bỏ, làm cho xong nhưng chất lượng không đạt, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Thực hiện tốt phương châm của Ngành, cán bộ Lãnh đạo: công bằng, trách nhiệm, gương mẫu. Đối với cấp dưới: Trung thực, tận tụy, trách nhiệm. Trong thực hiện nhiệm vụ luôn đề cao: Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả. Với phương châm: Người đứng đầu phải thật sự là người gương mẫu nhất, lãnh đạo cấp trên nêu gương cho lãnh đạo cấp dưới, lãnh đạo giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Với những kết quả nêu trên, năm 2019 đơn vị được Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; Đảng bộ được Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công nhận “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; có nhiều cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác được VKSND tối cao khen thưởng; những kết quả đó đã góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, kế hoạch công tác hàng năm theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đạt được kết quả nêu trên là có sự quan tâm của Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đặc biệt là sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ; nổi bật là việc tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; sự quyết tâm, phối hợp trên tinh thần đoàn kết giữa Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành các đoàn thể cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Tuy nhiên, một số ít cán bộ, đảng viên việc đầu tư nghiên cứu nghiệp vụ, sắp xếp công việc chưa khoa học, tiến độ giải quyết công việc được giao còn chậm, hiệu quả chưa cao; đôi lúc có biểu hiện thiếu an tâm, chưa tập trung vào nhiệm vụ; chưa thật sự nêu gương trong công tác tự phê bình và phê bình.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng đề ra các giải pháp để thực hiện:

          Một là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó cần chú trọng các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đống Đảng.

Hai là, Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cần phải tự soi, tự sửa, nói đi đôi với làm, rèn luyện đạo đức, phong cách, tác phong, hành động để xây dựng hình ảnh chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên. Việc nêu gương phải theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Nói đi đôi với làm”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, Kiểm sát viên. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; phải thật sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, thẳng thắn, chân thành để quần chúng học tập và làm theo.

Ba là, Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương. Đây vừa là yêu cầu vừa là trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với nhân dân và chính bản thân mình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc học tập và quán triệt đầy đủ nội dung các quy định của Đảng về nêu gương, phải xác định nêu gương vừa là trách nhiệm vừa là nhiệm vụ thường xuyên phải được thể hiện trong công tác và trong cuộc sống.

Bốn là, Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện, trau dồi mọi mặt để thật sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trong sáng. Gắn cuộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” với rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; coi đây là biện pháp, hoạt động thiết thực để thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Năm là, Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phải xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề trong việc thực hiện quy định của Đảng về nêu gương gắn với đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên.

Vũ Phương Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin liên quan

» Đẩy mạnh phong trào “Thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh”
» Công đoàn VKSND tỉnh Sóc Trăng hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”
» Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
» Hiến máu tình nguyện với chủ đề: \"Những giọt máu hồng\"
» Chi đoàn VKSND tỉnh triển khai kế hoạch công tác năm 2021