Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Hướng tới Hội nghị điển hình tiên tiến:

Sôi nổi các phong trào thi đua trong công tác kiểm sát

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành về thi đua, khen thưởng không ngừng được đổi mới; phong trào thi đua ngày càng cụ thể hóa; mục tiêu đi đúng hướng, trọng tâm và phù hợp với thực tế. Chính công tác thi đua, khen thưởng là động lực phấn đấu của từng cá nhân, tập thể trong hai cấp kiểm sát, góp phần thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, ngành, VKSND hai cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương-Thực chất, hiệu quả”. Các phong trào thi đua được thực hiện rộng khắp, sôi nổi, liên tục, thiết thực, gắn với từng chỉ tiêu phấn đấu hàng năm và phục vụ có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương. Theo đó, VKSND hai cấp chủ động phát động thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”; trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước...

Các đơn vị VKSND hai cấp nhận cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối. Ảnh: C.H

Toàn thể cán bộ, công chức VKSND hai cấp đã hăng hái tham gia một cách tích cực, liên tục, nối tiếp và đan xen tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong hai cấp kiểm sát. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, giải pháp hay, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên bản lĩnh về chính trị và giỏi về chuyên môn. Bởi việc tổ chức phát động các phong trào thi đua luôn gắn liền ở các lĩnh vực công tác. Cụ thể, chủ đề của phong trào thi đua chủ yếu tập trung vào: Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; tăng cường phát hiện vi phạm của các cơ quan tư pháp để kiến nghị, kháng nghị; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành... Ngoài các phong trào thi đua do cấp trên phát động, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị VKSND hai cấp còn tham gia nhiều phong trào, hoạt động an sinh xã hội ở địa phương và các đơn vị tổ chức nhiều phong trào thiết thực khác.

Hàng năm, VKSND tỉnh đều tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Việc bình xét thi đua cuối năm được thực hiện công khai, dân chủ, đúng người, đúng thành tích và quy trình chặt chẽ, đúng quy định.

Nhờ hiệu quả các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, công tác kiểm sát có nhiều chuyển biến tích cực. VKSND hai cấp đã nâng cao chất lượng phê chuẩn bắt giữ, hạn chế thấp nhất việc trả tự do. Hàng năm, tỷ lệ bắt chuyển khởi tố hình sự đều đạt từ 99% trở lên và truy tố đạt trên 99%. Trong giai đoạn 2015 - 2019, VKSND hai cấp đã tập trung kiểm sát điều tra, truy tố, đưa ra xét xử 2.193 vụ án hình sự (có nhiều vụ án lớn, án đặc biệt nghiêm trọng, có tác dụng phòng ngừa và được nhân dân đồng tình ủng hộ). Để tập trung đấu tranh và giải quyết có hiệu quả các vụ án hình sự mang tính chất phức tạp, nổi cộm gây dư luận, VKSND hai cấp còn chủ động phối hợp với công an, tòa án chọn và đưa ra xét xử 461 vụ án điểm, 25 vụ án rút gọn, 226 vụ xét xử lưu động. Đối với lĩnh vực dân sự, VKSND hai cấp đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, tham gia xét xử 100% đối với các vụ, việc theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm sát chặt chẽ bản án, quyết định của tòa án, trong đó, đã kiểm sát việc giải quyết 26.918 vụ, việc sơ thẩm và tăng cường kiến nghị, kháng nghị theo thẩm quyền... Chính vì vậy, mỗi năm, nhiều cá nhân và tập thể VKSND hai cấp được cấp Trung ương, địa phương biểu dương, khen thưởng nhân rộng điển hình trong hệ thống, do có những thành tích xuất sắc.

Để phát huy những kết quả đạt được, VKSND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức nhiều phong trào thi đua. Trước hết, tập trung tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương liên quan công tác thi đua, khen thưởng, công tác ngành. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng bám sát nội dung đổi mới của hoạt động nghiệp vụ kiểm sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác kiểm sát, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong giao ước thi đua hàng năm. Tiếp tục đổi mới biện pháp tổ chức phong trào thi đua, nội dung và hình thức thi đua phong phú, đa dạng thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia. Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng trong hai cấp tiếp tục gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua ở địa phương, phấn đấu là thành viên tích cực trong khối thi đua quốc phòng an ninh.

Bên cạnh đó, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, có biện pháp khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác để nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng thời, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để khích lệ, cổ vũ toàn thể cán bộ, công chức hai cấp phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ thông qua nhiều hình thức. Kiện toàn công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng. Từ đó, uốn nắn kịp thời các sai sót, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ ở mỗi đơn vị, cá nhân.

Văn phòng VKSND tỉnh Sóc Trăng

(trích từ Báo Sóc Trăng)


Tin liên quan

» VKSND huyện Mỹ Xuyên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023
» VKSND huyện Mỹ Tú tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú dự lễ Viếng và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Phú
» VKSND huyện Mỹ Tú – Mỹ Xuyên thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND huyện và Mẹ Việt Nam anh hùng
» VKSND thị xã Ngã Năm triển khai kế hoạch phúc tra tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã