Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung chủ động, tích cực trong công tác kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cù Lao Dung luôn xác định công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong những năm qua, trên cơ sở Kế hoạch công tác kiểm sát của VKSND tỉnh Sóc Trăng, VKSND huyện Cù Lao Dung tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh và đúng quy định của pháp luật; các chỉ tiêu công tác kiểm sát đạt kế hoạch đề ra. Trong đó xác định: phòng ngừa, ngăn chặn với ý nghĩa loại trừ nguyên nhân, điều kiện phạm tội là cơ bản; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội nhằm răn đe, giáo dục người phạm tội là quan trọng. Việc tăng cường công tác kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật được đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả.

Qua tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, VKSND huyện Cù Lao Dung nhận thấy trong năm 2023 kinh tế - xã hội của huyện Cù Lao Dung tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo hướng tích cực, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thì tình hình một số loại tội phạm hình sự nhất là tội cắp tài sản và các tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu (trộm cắp tài sản) và các tội phạm về ma túy có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp (Trong kỳ, VKSND huyện Cù Lao Dung đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện thụ lý khởi tố mới 18 vụ/15 bị can về tội trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ 43% số vụ án mới khởi tố và 08 vụ/12 bị can các tội về ma túy chiếm 19% về số lượng vụ án khởi tố mới trên địa bàn), phần nào ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Bên cạnh tình hình tội phạm, thì năm 2023, tình hình khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện cũng diễn biến ngày càng phức tạp. Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung đã tích cực phối hợp với cơ quan thẩm quyền, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Tòa án cấp trên và cấp ủy địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phối hợp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong việc giải quyết các vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được thì các cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung thực hiện chưa đảm bảo thời hạn cung cấp tài liệu, chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, khi Tòa án có văn bản yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Từ thực trạng như đã nêu trên, để bảo đảm phòng ngừa vi phạm, tội phạm có hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất các hành vi vi phạm, tội phạm nêu trên cũng như các hành vi vi phạm, tôi phạm khác trên địa bàn trong thời gian tới. Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung đã ban hành Kiến nghị số 431/KN-VKS, ngày 25/12/2023 đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung về: áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về tội trộm cắp tài sản, các tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện đảm bảo việc chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh, thống nhất khắc phục những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội; góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội tai địa phương; Chỉ đạo các cơ quan tham mưu thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan tiến hành tố tụng đúng thời gian nhằm giúp việc giải quyết các vụ án dân sự trên địa bàn huyện Cù Lao Dung được nhanh chóng, đúng thời hạn theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự.

Thông qua việc kiến nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, đã góp phần làm giảm thiểu các vi phạm trong hoạt động tư pháp; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm, tội phạm, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ, đồng thời vị thế vai trò của Viện kiểm sát nhân dân ngày càng được nâng cao.

          Minh Hiền


Tin liên quan

» Hiệu quả từ phiên tòa rút kinh nghiệm đối với công tác tự đào tạo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên tăng cường công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm
» VKSND thị xã Ngã Năm ban hành Kiến nghị phòng ngừa tội phạm về ma túy
» VKSND huyện Mỹ Xuyên tăng cường kiến nghị phòng ngừa tội phạm về ma túy
» Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám xét nhằm nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự