Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Trách nhiệm của đại biểu HĐND đối với việc tiếp công dân

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng. Thứ Năm, 02/04/2020 | 07:33

STO - Theo quy định của Luật Tiếp công dân, HĐND và đại biểu HĐND các cấp có một vị trí quan trọng và có trách nhiệm rất lớn trong việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đây là nhiệm vụ chính trị được thực hiện theo quy định của luật và được bố trí, sắp xếp theo chương trình, kế hoạch của HĐND.

Ngoài các nội dung được quy định trong Luật Tiếp công dân, ngày 15-5-2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, HĐND và đại biểu HĐND các cấp có trách nhiệm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thường trực HĐND cấp tỉnh, thường trực HĐND cấp huyện, chủ tịch HĐND cấp xã có trách nhiệm tổ chức để đại biểu HĐND cấp mình tiếp công dân.

Đại diện Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ cùng UBND tỉnh. Ảnh: Đ.H

Về tổ chức tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 12: Để đại biểu HĐND cấp mình tiếp công dân, thường trực HĐND cấp tỉnh, thường trực HĐND cấp huyện, chủ tịch HĐND cấp xã có trách nhiệm: Sắp xếp lịch tiếp công dân cho đại biểu HĐND cùng cấp và thông báo cho đại biểu biết. Lịch tiếp công dân phải được niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân, đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương; bố trí nơi tiếp công dân để đại biểu HĐND tiếp công dân; đề nghị đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương cùng tham dự tiếp công dân để tiếp nhận, xử lý những vấn đề liên quan khi cần thiết. Nơi tiếp công dân của đại biểu HĐND có thể được bố trí tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; trụ sở văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, thành phố; văn phòng UBND cấp xã... định kỳ 6 tháng một lần nghe UBND, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở địa phương báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do HĐND, đại biểu HĐND cấp tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội ở địa phương chuyển đến.

Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759 còn quy định thường trực HĐND và đại biểu HĐND các cấp có trách nhiệm tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tổ chức nghiên cứu; chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng với quy định của pháp luật thì có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết xem xét lại; trường hợp vẫn không đồng ý với kết quả giải quyết lại thì có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp trên của người đứng đầu đó xem xét. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của cấp trên của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thì thường trực HĐND, đại biểu HĐND báo cáo với HĐND cùng cấp để thực hiện việc giám sát theo quy định của pháp luật.

Đối với Sóc Trăng, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền đều hết sức quan tâm đến công tác tiếp công dân, đồng thời căn cứ theo các quy định, UBND tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, quy định trách nhiệm của Văn phòng HĐND tỉnh như: Cử cán bộ, công chức gia tham, phối hợp tiếp công dân khi có yêu cầu của Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh về những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh trong việc đề xuất vụ việc, chuẩn bị hồ sơ, nội dung, chương trình làm việc, phục vụ cho Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở.

Xác định tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, HĐND tỉnh luôn chú trọng thực hiện công tác này và xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm thực hiện đúng vai trò là cầu nối quan trọng của đại biểu dân cử đối với người dân và chính quyền; đồng thời cũng nhằm góp phần xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài cũng như tránh phát sinh những vụ khiếu kiện phức tạp, đông người ở địa phương. Trong năm 2019, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thực hiện tiếp công dân theo đúng luật định, trường hợp bận việc đột xuất đều có ủy nhiệm thành viên thường trực HĐND tiếp thay, đã tiếp và hướng dẫn 14 lượt công dân. Đồng thời, phân công ban pháp chế dự tiếp công dân với UBND tỉnh định kỳ mỗi tháng 2 lần; dự đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân do UBND tỉnh tổ chức. Tiếp nhận và xử lý 162 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (giảm 40 đơn so với năm 2018). Ngoài ra, Thường trực HĐND còn tham dự đối thoại 26 cuộc do UBND tỉnh tổ chức, qua đó tham gia nhiều ý kiến để làm cơ sở giải quyết một số vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Có thể nói, tiếp công dân là vấn đề được luật và các văn bản quy định cụ thể và chặt chẽ, nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, khi người dân có những vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật và có những yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với các cơ quan công quyền. Đồng thời, còn là cầu nối đặc biệt quan trọng giữa đại biểu dân cử với công dân, góp phần xây dựng và không ngừng nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm của cơ quan dân cử trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

THIÊN TƯỜNG

(trích từ Báo Sóc Trăng)


Tin liên quan

» Bài học về lòng yêu nước và đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám với công cuộc chống đại dịch Covid-19 hiện nay
» Lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
» Quy định mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/8
» Bộ nội vụ hướng dẫn xếp lương công chức hành chính từ ngày 01/8/2021
» Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 7 năm 2021