Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Hội nghị thông báo nhanh những nội dung mới của Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)

(Kiểm sát) – Sáng ngày 04/12/2014, VKSNDTC tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh những nội dung mới của Luật tổ chức VKSND (sửa đổi). Hội nghị được truyền hình trực tuyến nối từ điểm cầu chính đặt tại trụ sở VKSNDTC đến 65 điểm cầu VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, VKSQS Trung ương và đại diện Văn phòng VKSNDTC tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu VKSNDTC có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC; các đồng chí nguyên Lãnh đạo VKSNDTC qua các thời kỳ; các đồng chí Lãnh đạo cấp Vụ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Điều tra viên các đơn vị trực thuộc VKSNDTC.

 

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo

Cùng dự hội nghị tại 65 điểm cầu có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Kiểm sát viên VKSND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện và VKSQS Trung ương, VKS các quân khu, quân chủng, quân đoàn.


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã giới thiệu những nội dung cơ bản những điểm mới của Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) và Nghị quyết thi hành luật. Theo đó, chiều ngày 24/11/2014, tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) với số phiếu 411 (tỷ lệ 82,7 %). Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) có kết cấu gồm 06 chương, 101 điều, luật có hiệu lực thi hành từ 01/6/2015.

 

Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể giới thiệu những nội dung mới của Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)

Luật tổ chức VKSND năm 2014 đã khẳng định rõ hơn vị trí của VKSND là thiết chế hiến định trong bộ máy Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân (Điều 2); Luật thể hiện rõ từng chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành; đã làm rõ quy định về các khâu công tác phục vụ đảm bảo hoạt động kiểm sát; Luật đã mở rộng thẩm quyền điều tra của VKSND cả về loại tội và chủ thể thực hiện tội phạm, cụ thể: Cơ quan điều tra VKSNDTC, Cơ quan điều tra VKSQS Trung ương không chỉ điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà còn điều tra các tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp; Luật đã phân định các trường hợp VKSND thực hiện quyền kháng nghị hoặc kiến nghị; Luật cũng làm rõ hơn nội dung nguyên tắc “Tập trung thống nhất trong lãnh đạo Ngành” và làm rõ “Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND” theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Đặc biệt, về tổ chức, bộ máy của VKSND, Luật mới quy định có 4 cấp Kiểm sát là: VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện. Về cơ cấu tổ chức của VKSND gồm có Ủy ban Kiểm sát, Văn phòng, các Viện và đơn vị tương đương. Về tổ chức, bộ máy của VKSND cấp huyện gồm có Văn phòng và các phòng.


Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, Luật tổ chức VKSND có những thay đổi lớn trong việc quy định tổ chức, vị trí, vai trò, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm sát; về Kiểm sát viên và Kiểm tra viên; về Viện kiểm sát quân sự; về bảo đảm hoạt động của VKSND và về cơ chế kiểm soát, giám sát đối với VKSND.

Giới thiệu những nội dung của Nghị quyết thi hành Luật tổ chức VKSND năm 2014, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC cho biết, Nghị quyết gồm có 03 điều quy định về các việc được thực hiện từ ngày luật được thông qua đến 01/02/2015; các việc phải thực hiện từ 01/02/2015 đến 01/6/2015; những vấn đề cần lưu ý từ 01/6/2015.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Nguyễn Minh Đức trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014

Hội nghị cũng nghe đồng chí Nguyễn Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật tổ chức VKSND trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC nhấn mạnh, Luật tổ chức VKSND được thông qua là một sự kiện quan trọng của Ngành, Luật tổ chức VKSND là sản phẩm công cụ của cải cách tư pháp được kết tinh từ sự tập trung trí tuệ của tập thể lãnh đạo, cán bộ toàn ngành Kiểm sát thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và lấy ý kiến các đồng chí cán bộ lão thành của ngành KSND. Các nội dung, quy định của luật hoàn toàn mới được xây dựng trên cơ sở tiếp thu những quy định tiến bộ của pháp luật nước ngoài, của việc tổng kết khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và thể chế hóa các nội dung chính của Hiến pháp 2013, từ đó đã khẳng định địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ của VKSND trong hệ thống chính trị.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu trực tuyến


Để luật được triển khai sâu rộng trong Ngành, Viện trưởng VKSNDTC yêu cầu VKSND các cấp quán triệt, triển khai đầy đủ, sâu sắc các nội dung của luật và Nghị quyết thi hành luật đến toàn thể cán bộ, công chức nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và thực hiện nghiên túc, khẩn trương, đồng bộ có hiệu quả các quy định của luật; sau khi các Nghị quyết, Nghị định, Thông tư… được ban hành cần triển khai, quán triệt đến từng cán bộ để việc thực hiện Luật tổ chức VKSND được đồng bộ và nghiêm túc; sự đổi mới toàn diện, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp, sử dụng điều động, chuyển đổi vị trí công tác phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức ở tất cả các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp; tạo sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ, chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên, công chức trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý, các đơn vị phải sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị trong ngành, quan tâm đến việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, công chức, viên chức và tăng cường cơ sở, vật chất và các điều kiện đảm bảo khác cho hoạt động của VKSND theo đúng quy định và lộ trình thực hiện của Nghị quyết thi hành Luật tổ chức VKSND 2014 đã đề ra.  

Song Ngư (http://www.tapchikiemsat.org.vn/)


Tin liên quan

» Viện KSND huyện Thạnh Trị phối hợp với Tòa án tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án Tranh chấp ly hôn, nuôi con, chia tài sản chung
» VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp
» VKSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự cố ý gây thương tích
» VKSND thị xã Vĩnh Châu phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án trộm cắp tài sản