Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Thanh tra VKSND dân tỉnh Sóc Trăng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019


Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Kế hoạch số 01/KH-VKS, ngày 05/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác kiểm sát năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ngày 31/01/2019 Thanh tra đã xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra, kế hoạch thực hiện khâu đột phá, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với từng công chức phù hợp với năng lực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh tra họp triễn khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2019

Xác định mục tiêu hoạt động của thanh tra là nhằm phòng ngừa vi phạm, phát huy nhân tố tích cực, người có khuyết điểm khi được thanh tra chỉ ra đã nhìn nhận nghiêm túc khuyết điểm của mình, tích cực sữa chữa, cầu thị, tiến bộ thì tạo điều kiện để người đó tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện bản thân. Cá nhân, tập thể không làm hết trách nhiệm, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng nhưng khi yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm thì quanh co, đổ lỗi cho khách quan, không khắc phục khuyết điểm thì kiên quyết đề nghị Lãnh đạo Viện xem xét, xử lý nghiêm.

Với nhận thức nêu trên, năm 2019 Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; từng công chức của đơn vị đã tự nghiên cứu, trau dồi, tích lũy kinh nghiệm, trao đổi với các phòng nghiệp vụ, nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, biết lắng nghe ý kiến giải trình của đơn vị được thanh tra là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua các cuộc thanh tra, đã tham mưu Viện trưởng xây dựng kết luận thanh tra, các kết luận đều được các đơn vị được thanh tra đồng tình, thống nhất cao nhất là đối với những hạn chế, thiếu sót và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện kết luận.

Ngoài ra, để hạn chế tối đa vi phạm, thiếu sót khi thực hiện nhiệm vụ, thanh tra đã xây dựng các thông báo rút kinh nghiệm để các đơn vị tham khảo, rút kinh nghiệm. Đồng thời, hàng tháng phối hợp với các phòng nghiệp vụ, văn phòng, phòng thống kê nắm, theo dõi các chuyên đề nghiệp vụ trong hai cấp, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Viện nắm, chỉ đạo. Cụ thề, năm 2019 Thanh tra đã đạt được kết quả: thanh tra theo kế hoạch 07 cuộc; thanh tra đột xuất 01 cuộc; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ 34 cuộc; 10 thông báo kết quả thanh tra; 10 thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ; 05 thông báo rút kinh nghiệm; 10 báo cáo chuyên đề; đôn đốc trả lời kết luận 08/08 kết luận; đề ra khâu đột phá; 26 bài viết, tin hoạt động thanh tra, đảng, đoàn thể được đăng trên trang thông tin điện tử.

Với những kết quả đạt được năm 2019, Thanh tra đề nghị khối thi đua xem xét đề nghị Hội đồng thi đua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, 01 đồng chí chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 đồng chí lao động tiên tiến.

Để công tác thanh tra năm 2020 và những năm tiếp theo đạt thành tích cao, tập thể công chức thanh tra quyết tâm nổ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, với phương châm: Lãnh đạo thanh tra phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.

                                                          Vũ Phương Liên


Tin liên quan

» Chi bộ Văn phòng tổng hợp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
» Trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
» VKSND huyện Mỹ Tú tổ chức phiên tòa sơ thẩm rút kinh nghiệm tội Cố ý gây thương tích
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tổ chức xét xử rút kinh nghiệm phiên tòa dân sự