Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.  Ngày 09/10/2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân tỉnh gồm có đồng chí Vũ Phương Liên - Chánh thanh tra, đồng chí Trần Minh Luân – Kiểm tra viên tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu. Tại buổi làm việc đồng chí Vũ Phương Liên thông qua nội dung kế hoạch và phương pháp tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ đối với đơn vị.

Đoàn kiểm tra làm việc với Viện trưởng VKSND thị xã Vĩnh Châu

Đồng chí Lâm Thăng Bằng -  Viện trưởng VKSND thị xã Vĩnh Châu đại diện Lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ của công chức, người lao động tại đơn vị trong thời gian qua.

Trên cơ sở báo cáo, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế. Qua đó đồng chí Vũ Phương Liên - Chánh Thanh tra đánh giá cao đối vơi đơn vị VKSND thị xã Vĩnh Châu thực hiện tốt việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành kiểm sát nhân dân theo quy định của Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao như chấp hành nghiêm thời gian làm việc; thực hiện tốt việc không hút thuốc lá trong phòng làm việc, khuôn viên cơ quan và không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực,... Để đảm bảo việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ, Đoàn kiểm tra yêu cầu Lãnh đạo đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, đồng thời nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của Lãnh đạo đơn vị; chủ động kiểm tra, nhắc nhở công chức, người lao động thuộc quyền quản lý chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và của Ngành trong thời gian tới.

                                                                                                Trần Minh Luân 


Tin liên quan

» VKSND thị xã Ngã Năm tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý và giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ
» VKSND huyện Cù Lao Dung tổ chức cuộc thi “Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự”
» VKSND Vĩnh Châu: Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại một số đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên
» Viện KSND huyện Mỹ Xuyên tăng cường phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ