Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ, trực ngoài giờ hành chính tháng 7 năm 2019


Thực hiện Kế hoạch thanh tra kỷ luật nội vụ số 12/KH-VKS-TTr, ngày 15/02/2019 của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Nhằm tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hai cấp trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ theo Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 31/3/2014 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy định số 01/QyĐ-VKSTC, ngày 09/01/2019 về việc trực ngoài giờ hành chính trong Ngành kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Trong tháng 7 năm 2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách và 02 cuộc kiểm tra việc trực ngoài giờ hành chính đối với Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm và Ca trực ngày 07/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.


 
Thanh tra tiến hành làm việc với Lãnh đạo đơn vị được kiểm  tra


Qua mỗi cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ, việc trực ngoài giờ hành chính, Đoàn kiểm tra đều có đánh giá, kết luận kết quả kiểm tra đối với mỗi đơn vị, cơ bản các đơn vị được kiểm tra đều thống nhất cao với ý kiến đánh giá của Đoàn kiểm tra.
Cụ thể cho thấy tại thời điểm kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ đối với 01 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, công chức và người lao động tại đơn vị đều chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC,ngày 31/3/2014 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, như: Công chức và người lao động đã chấp hành nghiêm thời gian làm việc; thực hiện tốt việc chấm công theo dõi ngày công lao động đối với từng công chức, người lao động; bố trí và phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân đúng theo quy định pháp luật, quy chế của Ngành; chấp hành nghiêm quy định việc sử dụng trang phục Ngành theo Thông tư số 01/2015/TT-VKSTC, ngày 30/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện tốt việc không hút thuốc lá trong phòng làm việc, khuôn viên cơ quan và không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy đúng theo quy định của luật phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt công tác vệ sinh định kỳ hàng tuần, tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.
Đối với công tác kiểm tra trực ngoài giờ hành chính tại 01 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và 01 Ca trực của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, vào thời điểm kiểm tra cho thấy đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và Ca trực của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều có niêm yết lịch trực trên bảng thông báo; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên (ca trực Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện) được phân công trực có mặt đầy đủ tại trụ sở cơ quan thực hiện nhiệm vụ của ca trực theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Quy định số 01/QyĐ-VKSTC; đối với Lãnh đạo ca trực luôn đảm bảo giữ mối liên lạc để chỉ đạo, điều hành ca trực; Sau khi kết thúc ca trực ghi chép đầy đủ những vấn đề phát sinh của ca trực. Ngoài ra công tác văn thư đảm bảo kịp thời khi cần thiết, công tác trực bảo vệ đảm bảo trật tự an ninh cơ quan. Riêng ca trực của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, công tác trực lái xe đảm bảo phục vụ kịp thời công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, đối với ca trực của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng còn một số hạn chế cần phải khắc phục.


Qua kiểm tra, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành thông báo kết quả kiểm tra, tổng hợp những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ, việc trực ngoài giờ hành chính gửi các đơn vị trong hai cấp nắm và rút kinh nghiệm thực hiện nghiêm theo quy định của Ngành./. 

                Trần Minh Luân


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Long Phú 06 tháng đầu năm 2022
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các phường trên địa bàn thành phố
» Viện KSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự về tội phạm ma túy