Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Thanh tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra số 06/KH-VKS-TTr, ngày 31/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Chương trình công tác thanh tra số 10/CTr-VKS-TTr, ngày 31/01/2019 của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 78/QĐ-VKS-TTr, ngày 06/6/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ngày vừa qua Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành thanh tra toàn diện đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Đ/c Vũ Phương Liên – Chánh thanh tra công bố quyết định thanh tra tại đơn vị 

Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra đã xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra số 261/BC-VKS-TTr, ngày 18/7/2019 trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét ban hành kết luận thanh tra, theo đó Đoàn thanh tra đã báo cáo về những kết quả mà Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã đạt được trong năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 đối với công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên khi thực hiện nhiệm vụ cần phải khắc phục.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra, ngày 25/7/2019 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ký, ban hành Kết luận thanh tra số 25/KL-VKS-TTr, kết luận nêu rõ: Đơn vị đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã thực hiện đúng theo Quy chế nghiệp vụ của Ngành, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự,... Tập trung chỉ đạo giải quyết các lĩnh vực đã đăng ký đột phá hàng năm, một số chỉ tiêu nghiệp vụ đạt tỉ lệ đáng ghi nhận.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 31/3/2014 và Quy định số 01/QyĐ-VKSTC, ngày 09/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm và tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ, việc trực ngoài giờ hành chính nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của công chức, người lao động góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ở đơn vị.

Ngày 29/7/2019, tại buổi công bố kết luận thanh tra toàn diện đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tổ chức họp đơn vị trên cơ sở nhận xét, đánh giá của kết luận thanh tra, chỉ đạo công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nghiêm túc rút kinh nghiệm chung trong đơn vị, thực hiện tốt khâu đột phá, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch công tác đã đề ra.

Trần Minh Luân


Tin liên quan

» Chi bộ Văn phòng tổng hợp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
» Trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
» VKSND huyện Mỹ Tú tổ chức phiên tòa sơ thẩm rút kinh nghiệm tội Cố ý gây thương tích
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tổ chức xét xử rút kinh nghiệm phiên tòa dân sự