Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

VKSND huyện Châu Thành: thực hiện tốt kiểm sát hàng ngày Nhà tạm giữ

Nhằm tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong việc phát hiện các vi phạm, tội phạm, bảo đảm tốt các quyền và lợi hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù. Thời gian qua, VKSND huyện Châu Thành đã đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đáng chú ý là việc thực hiện nghiêm công tác kiểm sát hàng ngày Nhà tạm giữ.

Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát định kỳ hàng ngày tại Nhà tạm giữ

Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 20/7/2019, VKSND huyện Châu Thành đã thụ lý kiểm sát 07 trường hợp người bị tạm giữ; 30 trường hợp người bị tạm giam và 02 trường hợp chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành. Trên cơ sở Quy chế về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC, ngày 12/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao); Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 15/5/2018 về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Kế hoạch số 22/KH-VKS, ngày 03/6/2019 của VKSND huyện Châu Thành về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 15/5/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao. Định kỳ hàng ngày, Kiểm sát viên VKSND huyện Châu Thành đều tiến hành thực hiện kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành. Trong quá trình kiểm sát, Kiểm sát viên đều trực tiếp gặp, hỏi về việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà tạm giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người chấp hành án phạt tù, trực tiếp lắng nghe các yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của từng người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người chấp hành án phạt tù để có hướng giải quyết kịp thời, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, các trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc việc kiểm sát hàng ngày Nhà tạm giữ, VKSND huyện Châu Thành đã phần nào đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

          Nguyễn Hoàng Phúc


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Long Phú 06 tháng đầu năm 2022
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các phường trên địa bàn thành phố
» Viện KSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự về tội phạm ma túy